Ympäristöviestintä sai oman standardinsa

Kansainväliseen ympäristöjohtamisen hallintajärjestelmästandardisarjaan ISO 14000 on valmistunut ympäristöviestintää käsittelevä standardi ISO 14063. Standardi ei ole raportointiohjeistus, vaan se käsittelee viestintää prosessina.

Standardin perusajatus on, että ympäristöviestintää tulee voida käsitellä osana yritysten kokonaisviestintää. Ympäristöviestinnästä ei saa muodostua muusta viestinnästä irrallaan olevaa kokonaisuutta.

Standardin toivotaan avaavan viestinnästä vastuussa oleville henkilöille ympäristöasioiden hallintajärjestelmiin liittyviä prosesseja entistä paremmin. Vastaavasti tavoitteena on auttaa hallintajärjestelmien kanssa päivittäin työskenteleviä ymmärtämään viestintään liittyviä prosesseja.

Ulkoisen sidosryhmäviestinnän lisäksi standardin toivotaan auttavan myös yrityksen sisäisissä prosesseissa. Niille, jotka ottavat sidosryhmäviestinnässään ensi askeleita, standardi tarjoaa yleisohjeita asioista, jotka viestintätoiminnassa tulee huomioida ja luettelee erilaisia keinoja viestinnän toteuttamiseksi.

Standardisoimisliitto on julkaissut standardin suomeksi tunnuksella SFS-ISO 14063. Suomennos sisältää myös alkuperäisen englanninkielisen tekstin. Standardia myy Standardisoimisliiton asiakaspalvelu, puh. (09) 149 9331 (vaihde). Standardi on imuroitavissa SFS:n verkkokaupasta www.sales.sfs.fi.

Lisätiedot lehdistölle

Kemianteollisuus ry
Standardisointi- ja hallintajärjestelmäpäällikkö Sami Nikander
Puh. (09) 1728 4258

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Tiedottaja Jyrki Alanko
Puh. (09) 1499 3374

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit