Teollisuussijoituksen Uudistuva teollisuus –sijoitusohjelma käynnistyi vauhdikkaasti

Suomen Teollisuussijoitus Oy on sijoittanut vajaassa vuodessa yli 30 miljoonaa euroa suomalaisten teollisuusyritysten uudistumiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Sijoituskohteina ovat olleet niin pienemmät uusteolliset yritykset kuin perinteisen teollisuuden keskisuuret yritykset.

Kesäkuussa 2014 käynnistetyn 100 miljoonan euron Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelman tavoitteena on suomalaisen teollisuuden uudistumisen, kilpailukyvyn ja kasvun edistäminen.  

”Sijoitusten avulla pyritään luomaan uusia teollisia menestystarinoita perinteisten teollisuuden tukijalkojen, elektroniikka- ja puunjalostusteollisuuden rinnalle”, kertoo Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Martin Backman. Tähän mennessä ohjelmasta on tehty sijoituksia jo yli kymmeneen yritykseen yhteensä 33 miljoonalla eurolla.

Merkittävin ohjelman panostuskohde on ollut sijoitus Turun telakan omistusjärjestelyyn yhdessä saksalaisen Meyer Werft GmbH & Co:n kanssa. Sijoituksen ansiosta telakan toiminnan jatko saatiin varmistettua ja useita tuhansia meriteollisuusverkoston työpaikkoja turvatuksi. ”Järjestely on ollut erittäin onnistunut, ja siitä ovat osoituksena telakan saamat lukuisat uudet laivatilaukset”, sijoituksesta vastaava johtaja Kimmo Viertola lausuu.

Toinen merkittävä teollinen sijoitus on Valmet Automotive Oy, jossa tuotanto on saatu ennätysvauhtiin ja samalla luotu satoja uusia työpaikkoja. Perinteistä teollisuutta edustaa myös Kotkamills Oy:öön tehty sijoitus, jolla vauhditetaan paperiteollisuuden uudistumista vastamaan nykyisiä markkinatarpeita, samalla kun yhtiö palaa suomalaiseen omistukseen.

Uusteollisia kasvuyrityksiä edustaa NewIcon Oy, joka kehittää ja valmistaa automaattisia lääkkeiden käsittelyjärjestelmiä Kuopiossa. Yrityksen asiakkaita ovat apteekit ja sairaalat, joissa lääkkeiden käsittelyä saadaan merkittävästi tehostetuksi samalla kun lääkkeiden annosteluun liittyvä turvallisuus paranee. Pääomasijoitus mahdollistaa tuotteiden jatkokehityksen sekä kansainvälisen myyntiverkoston rakentamisen.

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma on osa laajempaa hallituksen keväällä 2014 päättämää toimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vahvistamaan teollisuuden asemaa osana elinvoimaista elinkeinorakennetta. Ohjelman tavoitteena on tehdä sijoituksia 15 – 25 yritykseen, joiden avulla katalysoidaan 300 – 400 milj. euroa pääomarahoitusta suomalaisten teollisuusyritysten ja niitä palvelevien yritysten uudistumiseen ja kasvuun.

Lisätietoja:

Sijoitusjohtaja Kimmo Viertola, Suomen Teollisuussijoitus Oy, puh. 050 309 2734, kimmo.viertola(at)teollisuussijoitus.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin, yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. Teollisuussijoituksen hallinnoitavat varat ovat noin 900 milj. euroa. Sijoituskohteina on suoraan ja rahastojen kautta 515 yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli 50 000 henkilöä. www.teollisuussijoitus.fi ja @TesiFII.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoita rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. Toimimme aktiivisena vähemmistöomistajana, jolla on liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja yrityksen kasvustrategian toteuttamiseksi. Tesin hallinnoitavat pääomasijoitukset ovat yhteensä lähes miljardia euroa ja kohdeyritysten lukumäärä 723. www.tesi.fi @TesiFII