EFBA turkiseläinkasvattajien asialla Euroopassa

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n tänään pidetyssä vuosikokouksessa Vaasassa hyväksyttiin sääntömääräiset asiat ja valittiin liiton hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Juhlapuhujana tilaisuudessa oli turkiseläinkasvattajien kansainvälisen kattojärjestön European Fur Breeders’ Associationin (EFBA) toiminnanjohtaja Françoise Hossay. Turkiseläinkasvatuksen merkitys osana maataloutta on merkittävä. Maakohtaiset päätökset turkiseläinkasvatuksesta eivät jää maan rajojen sisäpuolelle, vaan niillä on kauaskantoisia vaikutuksia. - Erityisesti tällaisena aikana tulee yhdistää kaikki voimat elinvoimaisten toimialojen säilyttämiseksi Euroopassa. Turkiseläinkasvatus tuo suoraan toimeentulon noin 60 000 henkilölle Euroopassa. Työpaikat turvaavat maaseudun elinvoimaisuuden. EFBAn toimipiste Brysselissä tarjoaa merkittävän näköalapaikan eurooppalaiseen päätöksentekoprosessiin. Toiminnanjohtaja Hossay painottaa verkostoitumista. - Eurooppalaisuus merkitsee turkistuotannossa korkeaa laatua ja eettistä tuotantotapaa. Eurooppalaisen turkiseläinkasvatuksen vuotuinen arvo on noin 150 miljardia. Vastavalitut parlamentit jäsenet kaipaavat asiantuntevaa tietoa päätöstensä tueksi. Lisätietoja: - toiminnanjohtaja Tuula Dahlman, puh. (09) 849 8448, 050 570 2951 - tiedottaja Tuula Salo, puh. 040 551 0361

Yrityksestä

STKL on jäsentensä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.