Ensimmäisestä viranomaistarkastuksesta puhtaat paperit

Läänineläinlääkäri Ina Toppari on tänään tarkastanut Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Ulf Enrothin sertifioidun turkistilan. Tehdyn, täydellisen EU-tarkastuksen ja sen jälkeen annetun eläinsuojelutarkastuksen päätöksen mukaan tila todettiin kaikilta osin moitteettomaksi. Tarkastusten etenemisestä tiedotetaan liiton kotisivuilla www.stkl-fpf.fi. Lisätietoja: - varatoiminnanjohtaja Hannu Kärjä, puh. 040 503 2961, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry - Iäänineläinlääkäri Ina Toppari, puh. 040 554 0847 - puheenjohtaja Ulf Enroth, puh. 0400 661 973

Yrityksestä

STKL on jäsentensä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.