KANSANEDUSTAJA LAURI KÄHKÖNEN KIITTELEE TURKISALAA SERTIFIOINTIOHJELMAN ETENEMISESTÄ

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n 8.6.2007 pidetyssä vuosikokouksessa Lieksassa hyväksyttiin sääntömääräiset asiat sekä liiton sääntömuutos koskien hallituksen jäsenten ja paikallisyhdistysten vuosikokousedustajien määrää. Tämänvuotisessa vuosikokouksessa myönnettiin sertifikaatit peräti 132:lle kriteerit täyttävällä turkistilalle.

Pari vuotta käynnissä olleelle sertifiointihankkeelle on asetettu selkeät tavoitteet. Tämän vuoden tavoite on sertifioida 20 prosenttia turkistiloista.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton sertifiointihanke nähdään merkittävänä edistysaskeleena alan kansainvälisessä kilpailussa. Vuosikokouksen yhteydessä pidettyyn kutsuvierastilaisuuteen osallistunut kolmannen kauden kansanedustaja Lauri Kähkönen tuntee turkiselinkeinon ja tunnustaa sen merkityksen myös maaseudun työllistäjänä.
- Monilla tiloilla on usean sukupolven perinteet. Turkiseläinkasvatus on kiinteä osa arkea ja työhön kasvetaan pienestä pitäen. Käytännön mukanaan tuoma kokemus siirtyy mutkattomasti sukupolvelta toiselle.
- Työpaikat turvaavat maaseudun elinvoimaisuuden. Turkiselinkeino on tärkeä työllistäjä niin Pohjanmaalla kuin myös itäisessä Suomessa. Raskas työ vaatii ympärivuorokautista ja ympärivuotista sitoutumista, mihin hallitusohjelmaan kirjattu turkiselinkeinon lomitusjärjestelmä tuo nyt helpotusta.

Sertifioinnin tavoitteena on turkiseläinten hyvinvoinnin ja laadukkaan turkistuotannon edistäminen. Turkiseläinkasvattajilta tämä edellyttää erityisesti paneutumista tilan toiminnan dokumentointiin.

Yrityksestä

STKL on jäsentensä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Liitteet & linkit