PÄLSDJURSNÄRINGEN INVESTERAR OCH SIKTAR PÅ FRAMTIDEN

Pälsdjursuppfödarna är mer utbildade än förut och ser positivt på branschens utvecklingsmöjligheter. Detta framkommer ur en undersökning som Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf och Turkistuottajat Oyj har låtit göra, där Otantatutkimus i september-oktober intervjuade c. en tredjedel av vårt lands pälsdjursuppfödare. I jämförelse med en tidigare, år 2004, gjord undersökning, har andelen uppfödare av blåräv och mink hållits på samma nivå, men andelen uppfödare av silverräv, finnsjubb och olika mutationer har däremot ökat.


Över hälften av dom som deltagit i undersökningen var under 55 år och över en tredjedel under 45 år. Drygt 90 procent arbetar antingen ensamma eller har en arbetstagare. Den genomsnittliga skinnproduktionen var: mink 3 500 st., blåräv 1 470 st., silverräv 300 st. och finnsjubb 860 st.

Viljan att investera och planer för framtiden kom väl fram i undersökningen.
- Hela 64 procent av uppfödarna tänker fram till år 2010 antingen öka sin produktion eller bibehålla den oförändrad och samtidigt förverkliga alla förändringar i djurens välfärdsbestämmelser som då träder i kraft, konstaterar Finlands Pälsdjursuppfödares Förbunds verksamhetsledare Tuula Dahlman.

Som framtidens utmaningar upplevde man producenternas allt högre ålder och näringens konjunkturkänslighet. Det som mest påverkar produktionsökningen är marknadssituationen och prisutvecklingen.

Den finska pälsdjursuppfödningen presenteras på landsbygdsmässan ELMA 2007 den 23-25.11.2007 i Helsingfors Mässcentrum. Pälshandelsförbundet Turkiskaupan liitto ry har utlyst öppningsdagen till Wear Fur-dag.

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf:s avdelning är 3c19 (hall 3). Tillsammans med hantverksmässan Kädentaito 2007 och Helsingfors skogsmässa samlar tredagarsevenemanget c. 500 utställare till Helsingfors Mässcentrum. Mässan är öppen fredag kl. 9–19 samt lördag och söndag kl. 10–18.


Yrityksestä

STKL on jäsentensä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.