PUOLET NAHKATUOTANNOSTA SERTIFIOIDUILTA TILOILTA

Tänä päivänä Suomessa tuotetuista turkisnahoista jo puolet tulee sertifioinnin piirissä olevilta tiloilta. Sertifiointiohjelma on ollut Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitolla (STKL ry) syksystä 2005. Sertifioinnin piirissä eli joko sertifikaatin saaneita tai tiloja, joissa auditointikäynti on tehty, on yhteensä 464. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 43 prosenttia minkeistä, 47 prosenttia ketuista ja 61 prosenttia suomensupeista on tuotettu sertifioiduilla tiloilla.

Tämä, erityisesti turkiseläinten kasvatusolosuhteiden kehittämiseen painottuva ohjelma kattaa tässä vaiheessa yli kolmanneksen Suomen turkistiloista, mutta tuotannollisesti peräti puolet maassamme tuotettavista nahoista.

Sertifioinnin merkitys on koko ajan kasvanut. Tämän päivän asiakas haluaa tietää tuotteen alkuperän sekä varmistua sen eettisyydestä.
- Sertifiointi on asiakkaalle laadun tae. Turkiseläinkasvattajan on dokumentoitava kaikki toimintansa tilalla ja siksi tuotteen alkuperä on myös mahdollista jäljittää.
- Sertifiointiohjelmamme mahdollistaa suomalaisten nahkojen erottumisen kansainvälisillä markkinoilla sekä auttaa turkiseläinkasvattajaa kehittämään oman tilan toimintaa, summaa STKL:n toiminnanjohtaja Tuula Dahlman sertifioinnin tuomaa kilpailuetua.

Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. Ensimmäiset jaettiin liiton vuosikokouksessa 2006. Seuraava sertifiointien jakotilaisuus järjestetään kansainvälisen nahkanäyttelyn yhteydessä 5.-6.10.2007 Fur Centerissä Vantaalla.

Lisätietoja:
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry
toiminnanjohtaja Tuula Dahlman, puh. 050 570 2951
kehityspäällikkö Maija Miettinen, puh. (09) 849 8433

Yrityksestä

STKL on jäsentensä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Liitteet & linkit