SUOMALAISET TURKISELÄINKASVATTAJAT: HOLLANNIN MINKINKASVATUSKIELLOSTA ON MORAALI KAUKANA

Hollannin parlamentin alahuoneen tämänpäiväinen päätös kieltää minkinkasvatus maassaan on Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n toiminnanjohtaja Tuula Dahlmanin mukaan moraaliton eikä pohjaa faktoihin. Hän luottaa siihen, että parlamentin ylähuone, joka laista lopullisesti päättää, torjuu sen.

Hollannin lakiehdotuksessa ei puututa eläinten hyvinvointiin, vaan minkkien kasvatus halutaan kieltää eettis-moraalisin perustein. Erikoiseksi tilanteen tekee sekin, että Hollannin maatalousministeri vastustaa lakia voimakkaasti. Hollanti on Euroopan toiseksi suurin minkinnahkojen tuottaja. - Vuosina 2003-2009 noin 60 miljoonaa euroa (lähde: Deloitte 2009) eläinten hyvinvointiin ja tuotannon kehittämiseen sijoittaneilta hollantilaisilta tuottajilta halutaan viedä heidän toimeentulonsa ilman korvausta. Siitä on moraali kaukana. - Vaikka lailla ei ole suoria vaikutuksia muihin maihin, se on uhka koko eurooppalaiselle maataloussektorille. Vastustajien tavoitteena on tehdä mahdottomaksi koko tuotantoeläintoiminta pitkällä tähtäimellä. Suomessa turkistoimiala työllistää suoraan ja välillisesti jopa 22.000 ja turkiseläinkasvatus suoraan 7.000 henkilöä, ja suomalaisen tuotannon arvo kuluvana vuonna on noin 160 miljoonaa euroa. Hollannin alahuoneen tänään käsittelemä laki pohjautuu alun perin yksittäisen kansanedustajan aloitteeseen, eikä ole hallituksen esitys. - Eurooppalainen turkiseläinkasvatus edustaa alansa huippua, toteaa eurooppalaisia turkiseläinkasvattajia edustavan EFBA:n (European Fur Breeders´ Association) toiminnanjohtaja Françoise Hossay. Lisätietoja: Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry - toiminnanjohtaja Tuula Dahlman, puh. 050 570 2951

Yrityksestä

STKL on jäsentensä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.