TURKISELÄINKASVATTAJILLE LOKKIRIESAN RATKOMINEN TÄRKEÄÄ

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto (STKL ry) vetoaa Teerijärvellä 15.6. vierailevaan ympäristöministeri Paula Lehtomäkeen, että alueen lokkiriesa selvitettäisiin mahdollisimman puolueettomasti. Liitto haluaa omalta osaltaan tehdä kaiken voitavansa ongelman ratkaisemiseksi.

Turkiseläinkasvattajat muistuttavat, että ongelman selvittämiseen liittyy ristiriitaisuuksia. Lokkikanta on kasvanut, vaikka tuottajat ovat merkittävästi investoineet tilahygieniaan ja vaikka turkistilojen määrä alueella on tuntuvasti vähentynyt viimeisten vuosien aikana.

Turkiseläinkasvattajat ovat kokeilleet lokkiongelman korjaamiseksi muuan muassa erilaisia visuaalisia karkotteita, äänikarkotteita ja suojaverkkoja. Toimenpideohjelma on ollut käytössä vuosia. Mikään olemassa olevista karkotteista ei valitettavasti toimi riittävän tehokkaasti.

Lokkiriesaan puuttuminen on tuottajille tärkeää myös siksi, että hinnaltaan arvokas rehu on tarkoitettu turkiseläinten, ei lintujen ruokintaan.

Lisätietoja:
- Leif Finne, puh. 0500 261 862
- Hannu Kärjä, puh. 040 503 2961

Yrityksestä

STKL on jäsentensä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Liitteet & linkit