TURKISELÄINKASVATUS INVESTOI JA TÄHTÄÄ TULEVAISUUTEN

Turkiseläinkasvattajat ovat aikaisempaa koulutetumpia ja suhtautuvat positiivisesti toimialan kehitysnäkymiin. Tämä käy ilmi Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n ja Turkistuottajat Oyj:n teettämässä tutkimuksessa, jossa Otantatutkimus haastatteli syys-lokakuun vaihteessa noin kolmannesta maamme turkiseläinkasvattajista. Aikaisempaan, vuonna 2004 tehtyyn tutkimukseen verrattuna siniketun ja minkin tuottajien osuus on pysynyt samana, mutta hopeaketun, suomensupin ja muunnoksien tuottajien osuus on sen sijaan kasvanut.


Yli puolet tutkimukseen vastanneista oli alle 55-vuotiaita ja yli kolmannes alle 45-vuotiaita. Reilut 90 prosenttia työskentelee joko yksin tai hänellä on yksi työntekijä. Keskimääräinen nahkatuotos oli minkeillä 3 500 kpl, siniketulla 1 470 kpl, hopeaketulla 300 kpl ja suomensupilla 860 kpl.

Investointihalukkuus ja tulevaisuuteen suuntautuvat suunnitelmat tulivat tutkimuksessa hyvin esille.
- Kasvattajista peräti 64 prosenttia aikoo vuoden 2010 loppuun mennessä joko lisätä tuotantoaan tai pitää sen ennallaan ja samalla toteuttaa kaikki tällöin voimaan tulevat muutokset eläinten hyvinvointimääräyksissä, toteaa Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton toiminnanjohtaja Tuula Dahlman.

Tulevaisuuden haasteina koettiin tuottajakunnan ikääntyminen ja toiminnan suhdanneherkkyys. Merkittävimmin tuotannonlisäykseen vaikuttavat nahkojen markkinatilanne ja hintakehitys.

Suomalainen turkiseläinkasvatus esittäytyy ELMA 2007 –messuilla
23.-25.11.2007 Helsingin Messukeskuksessa. Turkiskaupan Liitto ry on julistanut avajaispäivän Wear Fur –päiväksi.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton osasto on 3c19 (halli 3). Kolmipäiväinen tapahtuma yhdessä Kädentaito 2007- ja Metsä-messujen kanssa kokoaa Helsingin Messukeskukseen noin 500 näytteilleasettajaa. Messut ovat avoinna perjantaina klo 9–19 sekä lauantaina ja sunnuntaina klo 10–18.

Yrityksestä

STKL on jäsentensä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.