Turkistilojen sertifiointi edennyt pilottihankkeisiin

Suomalaisten turkistilojen kaksi vuotta sitten käynnistynyt sertifiointihanke on siirtymässä pilottivaiheeseen. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n toiminnanjohtajana 15. kesäkuuta aloittava Tuula Dahlman toivoo, että kuluvan vuoden loppuun mennessä sertifiointiohjelman piirissä olisi jo 200 tilaa, reilut 10 prosenttia kaikista Suomen turkistiloista. Tuula Dahlman puhuu tänään Vantaalla pidettävässä Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n vuosikokouksessa. - Suomalaisen turkiseläinkasvatuksen kilpailukyky perustuu mahdollisimman korkeaan laatuun, jonka olennainen osa on tieteellisesti todennettu eläinten hyvinvointi. Vain siten voimme vastata esimerkiksi Kiinan kasvavaan tuotantoon. Osa vuonna 2000 voimaan tulleista uusista eläinsuojelumääräyksistä sisälsi siirtymäaikoja, ja kaikki turkistiloja koskevat muutokset, mm. nykyistä tilavammat eläinsuojat, on vietävä käytäntöön 2010 mennessä. Dahlmanin mukaan lähes viidesosa kaikista Suomen turkistiloista on jo saattanut muutostyöt loppuun. - EU-eläinsuojelutarkastusten perusteella kirjanpidossa tuottajilla on eniten parantamisen varaa. Sertifiointi tarkoittaa myös sitä, että kaikki tapahtumat tilalla on dokumentoitava. - Lain säätämän minimitason yli on kurotettava. Turkisalan oman kehitystyön tuloksena esimerkiksi turkiseläinten rehu on tätä nykyä mikrobiologiselta laadultaan parempaa kuin ihmisille tarkoitettu jauheliha. Tuula Dahlmanin missio on luettavissa hänen etunimensä kirjaimista. - T= tulevaisuus, u = uskottavuus, u=ulospäin suuntautuneisuus, l= laatu ja a= ammattitaito. Lisätietoja: Tuula Dahlman, puh. (09) 849 8448 ja 050 570 2951, myös viestintäjohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. 050 512 0322

Yrityksestä

STKL on jäsentensä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Liitteet & linkit