Turkistilojen sertifiointi käyntiin 2005

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry. käynnistää turkistilojen sertifiointihankkeen ensi vuonna. Projektin ensimmäisessä vaiheessa turkistalousneuvojat ja eläinlääkärit vierailivat kaikkiaan 1321 turkistilalla. Näiden nk. omavalvontakäyntien perusteella saatuja tietoja mm. eläinten hyvinvoinnista, kasvatusolosuhteista, rehuhuollosta, jalostuksesta, ympäristönhoidosta ja tarhahygieniasta käytetään pohjana sertifiointikriteerien laadinnassa. Liitto järjestää sertifiointikriteereistä ensimmäisen sidosryhmäkeskustelun järjestöille, poliittisille päättäjille ja virkamiehille 13. joulukuuta. - Pääpaino hankkeessa on, että kaikki työvaiheet, havaitut ongelmat ja se, miten niihin on puututtu, on järjestelmällisesti dokumentoitu. Systemaattisuus tuo uutta ajattelua tuotantoeläinten kasvatukseen ja hoitoon ja ohjaa kenttäneuvontaa oikeaan suuntaan. Kasvattajan oma vastuu työstään korostuu, liiton toiminnanjohtaja Michael Hornborg sanoo. Hänen mukaansa sidosryhmäkeskustelujen jälkeen liitto päättää yhteistyöstä ulkopuolisen sertifiointiyrityksen kanssa. Hornborg muistuttaa, että myös turkiskauppa etenee sertifioinnissa. Alan hankkeet on koordinoitava eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla, jotta ne eivät jäisi kuolleiksi kirjaimiksi. Jo tätä nykyä kansalliset lainsäädännöt Italiassa ja Saksassa edellyttävät turkispukineisiin raaka-ainemerkintöjä. *** LISÄTIETOJA: Toiminnanjohtaja Michael Hornborg, puh. 040 727 2474, tutkimusjohtaja Ilpo Pölönen, puh. 040 504 2870

Yrityksestä

STKL on jäsentensä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit