Turkistoimiala vetoaa EU:hun: Kohtuuttomiin kieltohankkeisiin puututtava

Suomalaisen turkistoimialan edustajat ovat huolissaan Tanskassa ja Hollannissa vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista ja EU:n neuvottomuudesta niiden torjumiseksi. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n ja Turkistuottajat Oyj:n norjalaisten ja puolalaisten yhteistyökumppaniensa kanssa tänään järjestämän tiedotustilaisuuden puheenvuoroissa vedottiin maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilaan, että tämä nostaisi asian esille Eurooppa-neuvostossa. Suomen ja Kreikan hallitukset ovat EU:ssa ponnekkaasti vastustaneet yksipuolisia, tieteelliseen näyttöön perustumattomia lakiehdotuksia. Yksityiskohtaisin lausunnoin ehdotusten toimeenpano lykkääntyy mutta ei lopullisesti peruunnu.

Tanskassa, maailman suurimmassa minkintuottajamaassa, ajetaan maassa hyvin pienimuotoisen ketunkasvatuksen kieltoa. Suomi on maailman suurin ketunnahkojen tuottaja, merkittävää kasvatus on lisäksi Norjassa. Hollannissa parlamentin käsittelyssä on laki, joka lopettaisi sieltä minkkitarhauksen. Turkiseläinten pidosta säädetään EU-alueella ja Norjassa yhtenäisesti maailman tiukimmin eläinten hyvinvointikriteerein, ja 52 prosenttia maailman turkistuotannosta on peräisin EU-alueelta ja Norjasta. EU:n komissio ei ole kuitenkaan kyennyt puuttumaan yksittäisten maiden kieltohankkeisiin, vaikka onkin niitä arvostellut.

- Yksipuoliset kieltolainsäädännöt vaikeuttavat sisämarkkinakauppaa, Turkistuottajat Oyj:n toimitusjohtaja Pirkko Rantanen-Kervinen sanoo. Jos nahkojen tuottaminen on kielletty, myös niiden markkinoinnilta putoaa pohja pois.

- Mikäli Euroopan Unioni ei voi estää kauppaa rajoittavien lakien toimeenpanoa jäsenmaissaan, se samalla syventää taloudellista kriisiä ja ohjaa tuotantoa kolmansiin maihin, esimerkiksi Kiinaan.

Suomalaiset turkiseläinkasvattajat ovat vuodesta 2005 rakentaneet omaa vastuullisen turkiseläinten pidon ohjeistoaan, tilasertifiointijärjestelmää. Toiminnanjohtaja Tuula Dahlman Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitosta uskoo, että taloudellisesta taantumasta huolimatta sertifiointi etenee vauhdikkaasti kuluvana ja ensi vuonna. Kun viimeiset vuonna 2000 voimaan astuneiden säädösten edellyttämistä häkkimuutoksista astuvat voimaan 1.1.2011, liiton tavoitteena on, että koko Suomen turkistuotanto olisi sertifioinnin tai sitä edeltävän auditoinnin piirissä.

Tilaisuudessa puhuneet Norjan turkiseläinkasvattajien liiton toiminnanjohtaja Knut Berg ja Puolan vastaavan liiton toiminnanjohtaja Hubert Kujawski totesivat, että turkiseläinkasvatuksella on suuri merkitys heidän maidensa maaseudun elinvoimaisuudelle. Puolassa turkiseläinkasvatus on viime vuosina ripeimmin kasvanut maatalousyrittämisen muoto. Puola on jo EU-alueen toiseksi suurin minkintuottaja, ja valtaosa tuotannosta myydään Turkistuottajat Oyj:n huutokaupoissa Vantaalla.

Lisätietoja: Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. 050 5120 322

Yrityksestä

STKL on jäsentensä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Tilaa