Finländska glasögon återanvänds i Kenya

Synvårdsoperationen ”Nähdään Keniassa” (sv. vi ses i Kenya) riktar sig i år till Kenyas Mogotio, där finländska optiker i augusti skall utföra synkontroller och dela ut glasögon och solglasögon med rätt styrka till de kenyaner som behöver dem. I denna operation, som organiseras av Cazze- och Synsam-optiker och World Vision Finland, donerar finländare sina glasögon för återanvändning i Kenya där glasögon på grund av deras höga pris är utom räckhåll för många.

Den finländska optikergruppen har erfarenhet av synvård i Kenya redan från förut: medlemmarna har under de tre senaste åren utfört synkontroller i Meibeki, där World Vision Finland genomför ett av sina utvecklingsprogram. Nu klarar sig Meibekiborna för synvårdens del redan på egen hand.

- Målet i Meibeki är uppnått, och synkontrollerna i området är nuförtiden utförda av kenyanska optiker. I fortsättningen följer vi situationen och levererar endast de glasögon som Meibekiborna behöver samt betalar starroperationerna. I augusti tar vi gärna itu med det nya målet Mogotio, berättar Cazze- och Synsam-optikernas representant Rolf Fryckman.

I Mogotio inväntas de finländska optikerna och glasögonen redan med iver.

- Skolelever har redan på förhand registrerats för synkontrollerna. Man upplever att en omöjlig dröm kan bli sann, för glasögon kan avsevärt förändra människans liv. Glasögonen öppnar nya möjligheter till studier och arbete, berättar Ulla Tervo på World Vision i Finland.

World Vision, Cazze och Synsam samarbetar i synvårdsoperationen tillsammans med Kenyas hålsovårdsmyndigheter.Tjänsteman Jonathan Buturu, som ansvarar för synvård i Eldoret, anser att initiativet är en avsevärd förbättring. Genom det har man kunnat hjälpa tusentals människor, säger han.

Ännu under denna sommar kan vem som helst donera sina gamla glas- eller solglasögon till insamlingen ”Nähdään Keniassa”. Glasögonen kan föras till Cazze och Synsam-optikernas affärer runt om i landet.

Bildmaterial: Bilder i tryckkvalitet kan hämtas från www.worldvision.fi med sökordet "Nähdään Keniassa".

Tilläggsinformation:
World Vision Finland
Specialsakkunnig Ulla Tervo
040 586 4419
ulla.tervo@worldvision.fi

Cazze och Synsam optiker / insamlingsidens fader
Styrelsens ordförande Rolf Fryckman
0400 403 948
rolle@cazze.com

Backgrundsinformation om insamlingen ”Nähdään Keniassa”

  • Insamling av glasögon började år 2007.
  • Därefter har en finländsk optikergrupp årligen på egen bekostnad gjort en synvårdsresa till Kenya.
  • I Kenya utför optikerna synkontroller och ger donerade glasögon med rätt styrka till dem som behöver dem.
  • I Kenya finns endast ett fåtal ögonläkare och glasögon är utom allmänhetens räckhåll på grund av deras höga pris.
  • I Kenya är ögonsjukdomar vanliga. De orsakas av brist på rent vatten, det starka solskenet, damm, vind och rök i hushållen.
  • Tidigare har gamla glas- och solglasögon förts till Kenyas Meibeki. Förutom synkontroller finansierar Cazze och Synsam starroperationer.
  • I Meibeki har utvecklingen för synvårdens del framskridit så långt att Meibekiborna klarar sig på egen hand. Nu skiftar optikergruppen sin fokus för första gången till ett nytt område, Mogotio, för att göra synkontroller. Samtidigt utför Kenyanska kolleger starroperationer.
  • I Mogotio, som ligger i västra Kenya, pågår ett utvecklingsprogram av World Vision Finland.1800 barn därifrån är med i World Visions fadderprogram. Barnens liv förbättras holistiskt bland annat genom att utveckla skolundervisning och barns rättigheter, samt genom att förbättra familjers ekonomiska situation. Glasögoninsamlingen och synkontrollerna är en del av arbetet som görs för att förbättra hälsan.

Yrityksestä

Suomen World Vision toimii kehitysmaiden yhteisöjen pitkäjänteisenä kumppanina parantaakseen pysyvästi lasten elinoloja ja edistääkseen lasten oikeuksia. Vuonna 1983 perustettu järjestö tekee kehitysyhteistyötä seitsemässä maassa Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Järjestö työskentelee yhdessä kumppanimaiden lasten, perheiden ja yhteisöjen kanssa köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden vähentämiseksi. Suomen World Visionin aluekehitysohjelmat ja erityishankkeet ovat suomalaisten rahoittamia. Yhteistyökumppanit kehitysmaissa ovat aina kansallisia World Vision -järjestöjä. Suomen World Visionin toiminta pohjautuu kristillisille arvoille. Järjestö toimii apua tarvitsevien hyväksi uskontoon, etniseen taustaan tai sukupuoleen katsomatta. Suomen World Vision ei kysy avunsaajilta tai -antajilta heidän vakaumustaan, eikä työskentele sen muuttamiseksi.

Tilaa