Aasia nousi maailman varakkaimmaksi

Aasian ja Tyynenmeren alue päihittää muun maailman sekä miljonäärien lukumäärän kasvussa että sijoitusvarallisuuden kertymisnopeudessa. Varakkaimpien sijoitusvarallisuuden arvioidaan ylittävän 100 biljoonan dollarin rajan vuoteen 2025 mennessä, arvioi Capgeminin tekemä maailman varallisuustutkimus World Wealth Report.

Espoo 23.6.2016 – Vuonna 2015 maailman miljonäärien[1] varallisuus kasvoi vain vaatimattomat 4 prosenttia, mutta Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvu oli peräti 10 prosenttia. Tämän ansiosta Aasia ja Tyynimeri nousivat maailman varakkaimmaksi alueeksi, kertoo tänään Capgeminin julkistama World Wealth Report -tutkimus (WWR) maailman varallisuudesta. Tutkimuksen mukaan digitalisaation finanssialalle tuoma murros asettaa paineita varallisuudenhoitoa tarjoaville yrityksille ryhtyä yhteistyöhön digitaalisia asiakaspalvelukanavia ja edistyksellistä teknologiaa tehokkaasti hyödyntävien fintech-yritysten kanssa.

Aasian ja Tyynenmeren alue ohitti ensi kertaa Pohjois-Amerikan sekä miljonäärien varallisuudessa että lukumäärässä. Viime vuonna Aasian ja Tyynenmeren sijoitusvarallisuus oli 17,4 biljoonaa dollaria ja miljonäärejä oli 5,1 miljoonaa, kun Pohjois-Amerikan vastaavat luvut olivat 16,6 biljoonaa dollaria ja 4,8 miljoonaa miljonääriä.

Miljonäärien sijoitusvarallisuus ylsi globaalisti 58,7 biljoonaan dollariin ja miljonäärien määrä kasvoi 4,9 prosenttia 15,4 miljoonaan vuonna 2015. Vuodesta 1996 miljonäärien varallisuus on nelinkertaistunut. Mikäli nykyinen maltillinen kasvuvauhti jatkuu, varallisuuden ennustetaan ylittävän 100 biljoonaa dollaria vuonna 2025. Vaikka varallisuus on ennätystasolla, raportti kertoo, että vain kolmannes (32 prosenttia) miljonäärien varallisuudesta on yksityisen varainhoidon piirissä. Tämä tarjoaa sekä haasteen että mahdollisuuden varainhoitoyrityksille.

”On silmiinpistävää, että vain kolmannes miljonäärien varallisuudesta on nykyisin varainhoitoyritysten vastuulla. Tämä osoittaa, kuinka suuri kasvupotentiaali on tarjolla yrityksille, jotka pystyvät yhdistämään digiteknologian ja fintech-osaamisen henkilökohtaisten suhteiden asiantuntemukseen. Näin syntyy huippuluokan palveluita asiakkaille”, sanoo Anirban Bose, joka vastaa pankeista ja pääomamarkkinoista Capgeminin Financial Services -liiketoimintayksikössä.

Aasian ja Tyynenmeren alue on toiminut veturina, joka on kaksinkertaistanut miljonäärien sijoitusvarallisuuden ja lukumäärän kymmenessä vuodessa. Alueen 10 prosentin varallisuuden kasvu oli melkein viisinkertainen verrattuna Pohjois-Amerikan 2 prosenttiin. Pohjois-Amerikassa siis vuoden 2014 kasvutahti 9 prosenttia hidastui huomattavasti.

Jos arvioidaan rohkeammin, että Aasian ja Tyynenmeren alue jatkaa samaa kasvutahtia kuin 2006–2015, alueelle sijoittuu kymmenen vuoden kuluttua kaksi viidesosaa maailman miljonäärien varallisuudesta. Tämä olisi enemmän kuin Eurooppa, Latinalainen Amerikka, Lähi-itä ja Afrikka yhteensä. Alueen kasvuvetureina nousevat esiin Japani ja Kiina, jotka tuottivat lähes 60 prosenttia miljonäärien määrän kasvusta vuonna 2015.

Myös Aasian ja Tyynenmeren alueen miljonäärien lukumäärän 9 prosentin kasvu oli selvästi ripeämpää kuin Pohjois-Amerikan 2 prosenttia ja lähes kaksi kertaa nopeampaa kuin Euroopan 5 prosenttia. Latinalaisen Amerikan kehitystä heikensi Brasilia, missä sekä miljonäärien (-8 prosenttia) että varallisuuden määrä (-6 prosenttia) pienenivät.

Miljonäärien varallisuutta on pitkään johtanut etenkin ultravarakkaiden (sijoitusomaisuus yli 30 miljoonaa dollaria) vaurastuminen, mutta Latinalaisen Amerikan kehityksen takia näin ei käynyt vuonna 2015. Latinalainen Amerikka poisluettuna ultravarakkaiden varallisuus kasvoi kuitenkin nopeammin kuin muiden sekä vuonna 2015 että annualisoituna 2010–2014.

Tämänvuotinen WWR-raportti sisältää katsauksen miljonäärien varallisuuden kehittymiseen 20 viime vuoden aikana. Kehitys kuvastaa sitkeyttä myös globaalin finanssikriisin aikana sekä näyttää useiden trendien nousun, kuten sijoittamisen sosiaalisen vaikuttavuuden sekä teknologisen murroksen. Raportti ennustaa, että muutostahti kiihtyy edelleen ja suuria muutoksia tapahtuu neljällä avainalueella: asiakkaissa, operatiivisessa toiminnassa, sääntelyssä ja digiteknologiassa. Tämän muutoksen odotetaan vaikuttavan markkinoiden epävakauteen, varallisuuden siirtymisen vaikutuksiin, paineisiin perinteisiä palkkiomalleja kohtaan, arvoketjun rapautumisen kiihtymiseen, luottamukseen perustuvaan toimintaan kohdistuvaan sääntelyyn ja fintechin tuomaan disruptioon.


[1] Miljonääreillä on yli 1 miljoonan US-dollarin sijoitusvarallisuus, johon ei lasketa ensisijaista asuntoa, kulutushyödykkeitä, kestokulutustavaroita eikä keräilykokoelmia.

Capgemini

180 000 ihmistä yli 40 maassa työllistävä Capgemini kuuluu maailman johtaviin konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoaviin yrityksiin. Capgemini Groupin liikevaihto vuonna 2015 oli 11,9 miljardia euroa. Yhteistyössä asiakkaidensa kanssa Capgemini luo ja toimittaa teknologia- ja liiketoimintapalveluja jotka sopivat asiakkaiden tarpeisiin ja auttavat näitä saavuttamaan tavoitteensa. Syvästi monikulttuurisena organisaationa Capgemini on kehittänyt oman työskentelytapansa, the Collaborative Business ExperienceTM, ja hyödyntää globaalia Rightshore®-toimitusmalliaan.

Lisätietoa www.capgemini.com, www.capgemini-consulting.com ja  www.fi.capgemini.com

Liitteet & linkit