ICF on Tour: Coaching Beyond Boundaries


ICF on Tour: Coaching Beyond Boundaries

Ammatticoacheista tukea liike-elämän ja yhteiskunnan murroksessa

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan coaching-ammattilaiset järjestävät maailmanlaajuisen tapahtumasarjan 31 maassa kasvattaakseen tietoisuutta coachingin hyödyistä.

Vuonna 2007 perustettu ICF Finland on mukana 31 maan ICF-yhteisöjen kanssa juhlistamassa ICF:n 20. toimintavuotta. Suomen tapahtuma järjestetään perjantaina 9. lokakuuta 2015 klo 13-17 Agroksenmäellä, Helsingissä.

Seminaarin pääpuhujat Lori Shook Englannista ja Enrico Illuminati Italiasta kertovat coachingin vaikuttavuudesta neurotieteen uusimman tiedon valossa. Illuminati tarkastelee coachingin neurotieteellistä pohjaa ICF:n ammatillisten osaamisvaatimusten kautta ja Shook kertoo aivotutkimuksissa saaduista tuloksista, mikä on coaching-menetelmien vaikuttavuus ihmisten kehittämiseen.

Nordean HR-partner, Vice President Ville Häkkinen ja Fazer Groupin VP, HRD Heli Alén syventävät teemoja suomalaisen suuryrityksen näkökulmista ja käsittelevät omissa puheenvuoroissaan coachingin vaikuttavuutta henkilöstön ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Vuonna 1995 perustettu International Coach Federation (ICF) on johtava ammattimaista coachingia edistävä globaali organisaatio. ICF:n korkeat osaamisvaatimukset, puolueettomat näyttötutkinnot ja yhteiset eettiset säännöt pitävät yllä ammattilaisten korkeita standardeja. Kuluttajan ja asiakasyritysten kannalta sertifioitujen ammatticoachien korkeat laatustandardit ja tiukka valvonta ovat erityisen tärkeitä, sillä useiden ammattinimekkeiden käyttöä voidaan Suomessa säädellä vain sertifiointien kautta.

Coaching erottuu muista menetelmistä siinä, että se yhdistää ratkaisukeskeisyyden ja asiakaslähtöisyyden tavoitteelliseen lähestymistapaan. Yhteistyösuhde ICF coachin kanssa auttaa asiakasta tekemään muutoksia ajattelussaan sekä toimintatavoissaan ja innostaa asiakasta maksimoimaan henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa. Coachingin perustana ovat neurotieteen, positiivisen psykologian, organisaatioteorioiden ja ryhmädynamiikan tutkitut ilmiöt.

Coachingin panos-tuotossuhde on korkea. Tämä on tutkittu ja todistettu lukuisten ICF Globalin teettämissä ja puolueettomissa tutkimuksissa viime vuosina. Tutkimusraportit löytyvät osoitteesta researchportal.coachfederation.org.

Suomessa toimii tällä hetkellä noin 180 ICF:n näyttötutkinnon suorittanutta coachia, joiden ammattitaitoon ja eettisesti kestävään toimintaan asiakas voi luottaa. ICF-coachien intohimona on oivalluttaa asiakkaat positiivisiin tuloksiin ja tukea tavoiteltavaa muutosta heidän arjessaan. Näitä Suomi ja suomalaiset yritykset tarvitsevat juuri nyt kun kamppailemme sosiaalisten ja poliittisten mullistusten ja taloudellisten kriisien parissa.

International Coach Federation (ICF) on johtava globaali ammatticoachien yhteisö, jossa on yli 21.000 jäsentä yli 120 maassa. Lisää tietoa coachingista löytyy ICF:n kotisivulta englanniksi http://www.coachfederation.org/ ja suomeksi http://www.icffinland.fi,

ICF on Tour –tapahtumasta Facebook-ryhmä ja koko tapahtumakalenteri Coachfederation.org/icfontour.   

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Ranja Koverola

Chapter President ICF Finland

ranja.koverola@vastarannancoach.fi

+358 44 0705075

Tilaa

Multimedia

Multimedia