Sulake ryhtyy hyödyntämään sosiaalisen median uusia mahdollisuuksia ja tehostaa toimintojaan

Habbo Hotelia ja yhteisöpalvelu IRC-Galleriaa pyörittävä Sulake tehostaa toimintojaan vastatakseen internetin muuttuneisiin toimintamalleihin sekä koventuneeseen kilpailuun. Internetin yhteisöpalveluiden jakelukanavat ja tuotteiden markkinointi ovat läpikäymässä rakennemuutosta – itsenäisten palveluiden tilalle on muodostumassa löyhiä verkostoja, joissa hyödynnetään yhteisiä käyttäjätunnuksia ja jaettuja alustoja, kuten Facebookia. Kilpailukyvyn säilyttäminen näissä olosuhteissa vaatii yrityksiltä yhä tehokkaampia ja ketterämpiä toimintamalleja. ”Näemme muuttuneen toimintaympäristön mahdollisuutena kehittää toimintojamme ja parantaa yhtiön kannattavuutta merkittävästi”, kommentoi toimitusjohtaja Timo Soininen. ”Olemme jatkuvasti kehittäneet tuotteitamme hyödyntäen internetin uusia mahdollisuuksia, joista tämän hetken kiinnostavimpana näemme laajempiin verkostoihin sulautetun sisällön. Teknologisesti suurin mahdollistava muutos meille oli Habbon siirto Flash-alustalle viime kesänä.” ”Sulake on jo vuosia ollut edelläkävijä uusien liiketoimintamallien ja tuotekehitysmenetelmien käyttöönotossa ja mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Nyt tavoitteena on muuttaa yrityksen rakennetta kilpailukykyiseksi hyödyntäen uusia teknologioita ja keveitä toimintamalleja sekä siirtämällä toimintoja lähemmäs markkinoita ja asiakkaita”, Soininen jatkaa. Huolimatta haastavasta markkinatilanteesta Sulakkeen liikevaihto on nyt vuoden 2008 tasolla. Samalla Habbon kävijämäärät ovat kuitenkin kasvaneet. Myös IRC-Galleria on säilyttänyt asemansa suosituimpana nuorten aikuisten yhteisöpalveluna Suomessa. Osana toiminnan tehostamista Sulake aloittaa YT-neuvottelut Suomen yhtiöissään viikolla 42. Tavoitteena on vähentää Suomen toimintojen vahvuutta yhteensä enimmillään 40 työntekijällä.

Tilaa

Liitteet & linkit