Suomalaisyritysten kansainvälistyminen kompastuu markkinointiin

Kärkimedian teettämän tutkimuksen mukaan heikko markkinointiosaaminen on suurin este suomalaisyritysten kansainväliselle menestymiselle. Kaikkiaan 83 prosenttia markkinointivaikuttajista listasi heikon markkinointiosaamisen kolmen tärkeimmän esteen joukkoon. Toiseksi merkittävin este on se, että yritysjohto ei ole määritellyt tahtotilaansa selkeästi (75 % vastaajista). Ongelmaksi nähtiin myös se, että yritysjohto on liian insinööri- ja juristipainotteinen (48 %). Tärkeimmiksi tekijöiksi suomalaisyritysten kansainväliselle menestymiselle nähtiin yrityksen selkeä visio ja strategia (50 % vastaajista listasi kolmen tärkeimmän tekijän joukkoon), kuluttajien ostokäyttäytymisen syvällinen ymmärtäminen (46 %) sekä tuotekehitys ja innovaatiot (35 %). Vähemmän tärkeinä tekijöinä nähtiin muun muassa kustannusten hallitseminen (12 %), tehokas logistiikka (6 %) sekä teknologinen ylivoima (6 %). Ruotsalaisilla enemmän rohkeutta ja luovuutta Tutkimuksessa kysyttiin myös syitä siihen, miksi Ruotsissa on huomattavasti enemmän kansainvälisesti menestyneitä yrityksiä ja brändejä. Vastaajien mielestä ruotsalaisilla on muun muassa enemmän itseluottamusta, rohkeutta ja luovuutta. Ruotsalaisilla on myös huomattavasti laaja-alaista, koko organisaation kattavaa markkinointiosaamista. ”Vähemmän insinöörejä, enemmän visionäärejä”, summaa eräs vastaaja ruotsalaisyritysten kansainvälisen menestymisen eväät. Ruotsalaisten vahvemman markkinointiosaamisen nähdään johtuvan muun muassa avoimemmasta yrityskulttuurista, ulospäin suuntautuneisuudesta sekä siitä, että yritysjohto arvostaa markkinointia ja suhtautuu siihen suomalaista yritysjohtoa vakavammin. Suomalaisen markkinoinnin kehittämisessä tärkeimpänä tekijänä pidettiin kykyä nähdä uusia mahdollisuuksia ja rohkeutta tarttua niihin (69 % vastaajista listasi kolmen tärkeimmän tekijän joukkoon) sekä markkinoinnin kytkemistä entistä selvemmin yrityksen kaikkiin prosesseihin (52 %). Kärkimedian InterQuestilla teettämän tutkimuksen kohderyhmänä oli lähes 200 suomalaista yritysjohtajaa ja ylimpään markkinointijohtoon kuuluvaa henkilöä, jotka osallistuvat Kärkimedian suureen Suunta 06 -seminaariin Pyhällä 20.–21.4.2006. Lisätietoja: Marja Isokangas-Huiko, brändijohtaja, Kärkimedia, puh. 040 558 8066

Tilaa