Martti Lehtiselle Suomen kirkon Agricola-mitali

Arkkipiispa Jukka Paarma on myöntänyt Mikael Agricola –mitalin Martti Lehtiselle tämän ansiokkaasta työstään Ruotsin kirkon palveluksessa Ruotsin suomalaisten parissa tehtävän kirkollisen työn  kehittämiseksi.

”Martti Lehtisen toimikaudella Ruotsin kirkon työ suomalaisten ja myös muiden vähemmistöjen parissa on tullut olennaiseksi osaksi Ruotsin kirkon seurakunnallista työtä. Tässä kehitysprosessissa Martti Lehtisellä on ollut keskeinen rooli jo 1970-luvulta alkaen.” perusteluissa todetaan.

Arkkipiispa Paarma näkee Martti Lehtisen elämäntyön edustavan vahvasti niitä periaatteita, joita Agricolaan liitetään kuten oman kansallisen kulttuuri-identiteetin näkeminen ja painottaminen, kirkollisen kulttuuriperinnön vaaliminen ja kehittäminen, kirkon ja kulttuurin vuorovaikutus; henkilökohtaisen uskon näkeminen osana ihmisen elämää.

Martti Lehtinen toimii Ruotsin kirkon vähemmistökielisen yksikön johtajana ja koordinoi Ruotsin kirkon toimintaa viittomakielisten, suomen- ja saamenkielisten parissa. Lehtinen jää eläkkeelle virastaan lokakuun puolivälissä.

Hän aloitti Ruotsin kirkon palveluksessa vuonna 1969, ensin pappina Södertäljessä ja muutaman vuoden kuluttua arkkipiispan kansliassa Uppsalassa ja sittemmin myös Ruotsin Suomenkielisen Seurakuntatyön Keskuksen pääsihteerinä. Vuoden 1990 alusta hän johti suomenkielisen työn osastoa osana Ruotsin kirkon keskushallintoa.

Agricola-mitali

Suomen kirkon Mikael Agricolan juhlavuoden (2007) mitalin ovat saaneet mm. paavi Benedictus XVI, ekumeeninen patriarkka Bartolomeos, patriarkka Kirill, arkkipiispa Anders Poder ja presidentti Tarja Halonen. Mitali luovutettiin Martti Lehtiselle Suomen kirkon ulkosuomalaisten kirkkopyhässä Kokkolassa elokuun alussa.

Mahdolliset haastattelupyynnöt ja lisätietoja: Kristiina Ruuti, lehdistösihteeri, +46 18-16 96 06, +46 70-5763998 kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se

 

Tilaa

Multimedia

Multimedia