Ruotsin kirkko päättää vihkioikeudestaan torstaina

Keskiviikkona klo 10.30 käydään Ruotsin kirkolliskokouksessa lähetekeskustelu esityksestä, joka avaisi kirkollisen vihkimisen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Kirkkohallituksen tekemä esitys on saanut kirkolliskokouksen jumalanpalvelusvaliokunnan enemmistön tuen. Päätösistunto on torstaina klo 10.30.

Uppsalassa koolla oleva Ruotsin kirkolliskokous päättää torstaina, anooko Ruotsin kirkko uuden sukupuolineutraalin, Ruotsin valtiopäivien hyväksymän ja toukokuun alussa voimaan astuneen avioliittolain mukaista vihkimisoikeutta ja mahdollistaako kirkko näin ollen myös samaa sukupuolta olevan parin kirkollisen avioliittoon vihkimisen. Kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle laatimassa kirjelmässä on kolmiosainen esitys. Nykyisen kirkollisen vihkikaavan esitetään sanamuotojen muutoksia ja raamatuntekstejä, jotka soveltuvat myös samaa sukupuolta olevan parin kirkolliseen vihkimiseen. Samalla esitetään tarvittavia muutoksia kirkkojärjestykseen sekä sitä, että Ruotsin kirkko anoo Kamarikollegiolta vihkimisoikeutta. Vihkimisoikeuden omaaville kirkkokunnille uuden lain voimaan tultua myönnetty ylimenokausi menee umpeen huhtikuun lopussa. Mikäli kirkollikokous hyväksyy kirkkohallituksen esityksen uusi käytäntö ja kirkkokäsikirjan muutos astuvat voimaan 1. marraskuuta 2009. Kirkolliskokoukselle on tehty myös kymmenisen aloitetta, jotka eri näkökulmista vastustatavat kirkkohallituksen esitystä. Näissä viitataan mm. perinteiseen avioliittokäsitykseen, ekumeenisiin suhteisiin ja esitetään myös vihkimisoikeudesta luopumista kokonaan. Ruotsin kirkossa on vuodesta 2007 ollut käytössä rekisteröidyn parisuhteen siunaamiskaava. Toukokuun 1. päivänä voimaan tulleen sukupuolineutraalin avioliittolain myötä rekisteröityjä parisuhteita ei enää voi solmia. Tämän jälkeen Ruotsin kirkko ei ole siunannut eikä voinut vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon, koska kirkolla ei ole ollut tähän hyväksyttyä vihkikaavaa. Uuden sukupuolineutraalin avioliittolain mukaan on mahdollista, että kirkot voivat edelleenkin vihkiä vain heteropareja, mikäli tämä käytäntö on määritelty kirkon omissa säädöksissa. Vihkimisoikeus ei kuitenkaan pakota kirkkokunnan pappeja vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja.

Tilaa

Liitteet & linkit