Sydänsairaudet lisääntyvät, sydäntutkimusmäärärahat hupenevat

Sydäntutkimussäätiö vastaa haasteeseen perustamalla SydänAkatemian

Vakavaa infarktia sairastavien potilaiden määrä lisääntyy HYKSissä 8 prosentin vuosivauhdilla, ja muita sydänsairauksia sairastavien määrä lähes samaan tahtiin. Sydänongelmien odotetaan
edelleen lisääntyvän väestön ikääntyessä. TARKEMPI TIEDOTE LIITTEESSÄ!

Huolestuttavaa on ollut, että suomalaisten korkean verenpaineen väheneminen on hidastunut ja
veren kolesterolimäärä jopa kääntynyt nousuun (FINRISKI,2012). Niiden vakavat
terveysvaikutukset eivät vielä näy kansallisissa tilastoissa, mutta HYKSin potilastilastoissa kehitys
on jo selkeästi nähtävissä: vakavien sydäntapahtumien, kuten sydäninfarktien, sekä
eteisvärinäpotilaiden ja sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden määrä kasvaa.

HYKSissä hoidetut eri kardiologiset potilaat 2011-2014 (hoidon ensisijainen syy)

- sydäninfarkti: vuodesta 2011 lisäystä +30,2 %, keskimäärin 8 % vuodessa

- sydämen vajaatoiminta: vuodesta 2011 lisäystä +19.9 %, keskimäärin 5 % vuodessa

- eteisvärinäpotilaat: vuodesta 2011 lisäystä + 14,6 %, keskimäärin 5 % vuodessa ja

- ikääntymiseen liittyvät aorttaläppäahtaumapotilaat: vuodesta 2011 lisäystä +20,8 %,
keskimäärin 7 % vuodessa.

--> HYKSin potilastilasto osoittaa kiistatta, että hoito ja riskitekijät ovat huonosti hallinnassa,
vaikka potilaalla on sepelvaltimotautidiagnoosi.

Syynä puutteet ennaltaehkäisyssä ja väestön ikääntyminen.

SydänAkatemia vastaa haasteisiin Sydäntutkimussäätiö on asettanut tavoitteekseen
kaksinkertaistaa vuosittain jakamansa tutkimusrahoituksen. Säätiön perustaman SydänAkatemian
myötä sydäntutkimusta tuodaan lähemmäksi tutkimuksen tukijoita ja siitä hyötyviä potilaita.
Saadut lahjoitukset ja testamentit kanavoidaan SydänAkatemian potilaslähtöisiin, kansallisiin
monikeskustutkimuksiin, joissa arvioidaan hoitomenetelmiä ja tutkitaan hoidon vaikuttavuutta.
Tavoitteena on saada lisää tietoa mm. rytmihäiriöistä, sepelvaltimotaudista ja sydämen
vajaatoiminnasta sekä niiden tehokkaimmasta hoidosta.

SydänAkatemian tarkoituksena on myös tiedottaa sydänongelmien hälyttävästä lisääntymisestä
sekä kertoa tutkimushankkeiden etenemisestä. Tämä on säätiölle uusi tapa toimia Suomessa.

SydänAkatemian ensimmäinen kärkihanke on ICEMAN-eteisvärinätutkimus

SydänAkatemia seuraa myös Sydäntutkimussäätiön tukemia merkittäviä
perustutkimushankkeita: Fixing the broken heart eli Älykäs pilleri-tutkimushanketta ja Hoitavat
geenit –tutkimusta.

Lisätietoa: www.sydanakatemia.fi ja Teija Riikola, teijariikola@hotmail.com, +358 50 351 7401

Professori Markku S. Nieminen, markku.nieminen@hus.fi, +358 400 443 076

Professori Heikki Huikuri, heikki.huikuri@oulu.fi, +358 400

Professori Heikki Ruskoaho, heikki.ruskoaho@helsinki.fi, +358 40 5317

Professori Seppo Ylä-Herttuala seppo.ylaherttuala@uef.fi, +358 40 3552 075

Uudenlaista tutkimusta elämää varten. Jokainen lahjoitus on arvokas.

SydänAkatemia.fi