Digia julkaisee Digia Technology Factoryn tarjoamaan työkaluja

Digia julkaisee Digia Technology Factoryn tarjoamaan työkaluja, komponentteja ja prototyyppiteknologioita eri kehittäjäryhmille [Lehdistötiedote, Cannes, 2002-02-19] -- Henkilökohtaisia viestintäteknologioita Symbian-puhelimiin kehittävä Digia Oy julkaisee Digia Technology Factoryn, joka tuottaa työkaluja, komponentteja ja prototyyppiteknologioita ohjelmistotaloille, systeemi-integraattoreille ja palveluntarjoajille. Teknologiat nopeuttavat ohjelmistotalojen ja laitevalmistajien tuotekehitystä, ja parantavat lopputuotteiden laatua. Ensimmäiset julkaistut teknologiat, DigiatmAppTest, DigiatmGraphicsAccelerator, DigiatmHTTPStack, DigiatmMobileMessenger ja DigiatmXMLParser, on suunnattu nopeuttamaan SymbiantmOS-pohjaista ohjelmistokehitystä. "Yhtenä Digian tehtävänä Symbian-ekosysteemissä on uusien työkalujen, komponenttien ja prototyyppien kehittäminen, jotka nopeuttavat asiakkaidemme tuotekehityssyklejä ja parantavat kilpailuetua päätelaitemarkkinoilla", sanoo Jari Kiuru, Tuotekehitysjohtaja, Digia Oy. "Digia Component Factoryn tuotteet soveltuvat sekä laitevalmistajille että ohjelmistokehitystaloille. Molemmat tahot hyötyvät lyhentyneestä kehitysajasta ja parantuneesta suorituskyvystä", jatkaa Kiuru. DigiatmAppTest for Series 60 on eri Series 60 Platform-laitteille helposti räätälöitävissä oleva testausteknologiatuote, jolla voidaan testata matkapuhelinohjelmistojen kriittisiä ominaisuuksia- muistinkulutusta, virhetilanteiden käsittelyä ja käyttöliittymän toiminnallisuutta. Teknologiaa on mahdollista soveltaa myös kenttä- ja yhteensopivuustestaukseen (ns. IOP-testaus). DigiatmAppTest for Series 60 auttaa ohjelmistokehittäjiä ja -testaajia testien nauhoittamisessa ja muokkaamisessa mahdollistaen työläiden regressio- ja rasitustestien automatisoinnin. Tämän avulla ohjelmistotuotekehityksen toistuvat ja rutiininomaiset testit voidaan siirtää DigiatmAppTest:n tehtäväksi, ja testaushenkilöstö voi keskittyä testaussuunnitteluun. DigiatmGraphicsAccelerator kiihdyttää Symbian OS -laitteiden graafista suorityskykyä jopa yli 600% verrattuna Symbianin geneerisiin rajapintoihin. Teknologia soveltuu kaikille grafiikka-intensiivisille ohjelmistoille. Se mikä tekee Digian ratkaisusta erityisen on samanaikainen mahdollisuus esitettävän grafiikan kiihdyttämiseen ja laitteen muiden toimintojen käyttämiseen. Tyypillinen grafiikan kiihdytys algoritmi jumiuttaa laitteen muun käytön helposti ohittaessaan käyttöjärjestelmän palvelut liian suoraviivaisesti. DigiatmHTTPStack (Hypertext Transfer Protocol Stack) on itsenäinen ja helposti laajennettavissa oleva komponentti Symbian OS -laitteisiin ja applikaatioihin jotka välittävät tietoa verkon yli. DigiatmHTTPStack on helposti räätälöitävissä oleva protokollapino, joka tarjoaa geneerisen rajapinnan HTTP 1.0:n ja HTTP 1.1:n ydintoiminnalisuuksiin. Koska monet HTTP-standardin ominaisuudet ovat tarpeettomia internet-liikenteessä, nämä ominaisuudet on tehty valinnaisiksi. Näin DigiatmHTTPStack vie minimaalisen tilan laitteen muistista, skaalautuu nopeasti oikeaan tarpeeseen, ja tarjoaa vain ne palvelut, jotka sovelluskohde todella tarvitsee. DigiatmMobileMessenger on pikaviestintäsovellus Symbian Series 60 sarjan päätelaitteille. Se tarjoaa GPRS/GSM yhteyden saatavilla oleviin Jabber protokollan palvelimiin. Jabber on yleisesti käytössä oleva Internet Chat protokolla jonka perusominaisuuksista ovat tuettuna ystävälista, tavoitettavuustiedot sekä usea yhtäaikainen keskustelu. Sovelluksen arkkitehtuuri sallii useiden eri protokollien toteutuksen (esim. Wireless Village). DigiatmXMLParser on Symbian OS -laitteille suunniteltu tapahtumaperusteinen XML (eXtensible Markup Language) jäsennin, joka mahdollistaa vakaan ja resurssi-optimoidun XML-jäsentämisen sitä tarvitsevissa ohjelmistoissa. Jäsentimen tapahtumaperusteinen arkkitehtuuri mahdollistaa pienen sovelluksen koon ja tarkasti ennustettavan ajonaikaisen muistinkulutuksen. Lisätietoja: Jari Kiuru, Tuotekehitysjohtaja, Digia Oy. GSM. 040 7593 655, sähköposti: jari.kiuru@digia.com Jarkko Virtanen, Markkinointi-ja Viestintäjohtaja, Digia Oy. GSM. 040 7593 603, sähköposti: jarkko.virtanen@digia.com [REMOVED GRAPHICS] Digia tuottaa henkilökohtaisia viestintäteknologioita ja palveluja Symbian OS puhelimiin. Yritys tarjoaa päätelaitesuunnittelua, ohjelmistokehitystä, koulutusta ja konsultointia. Digia auttaa laitevalmistajia, operaattoreita ja vertikaaleja lyhentämään tuotekehityssyklejään ja siten nopeuttamaan tuotteidensa markkinoille tuontia. Rakennamme langatonta tulevaisuutta yhdessä yritykseemme sijoittaneiden yritysten kanssa. Näihin kuuluvat Bayview 2000, Cisco Systems, Eqvitec Partners, General Electric, Intel, Investor AB, Sonera ja Sony. Lisätietoja: www.digia.com. Digia ja Digia-pohjaiset merkit ja logot ovat Digian tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut mainitut nimet voivat olla haltijoidensa tavaramerkkejä. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/19/20020219BIT01130/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/19/20020219BIT01130/bit0003.pdf

Tilaa