Inkeri Simola-Isakssonin mittava elämäntyö koottiin kirjaksi

Sibelius-Akatemian julkaisuja –sarjan uusi kirja tarkastelee rakastetun musiikkipedagogin, Inkeri Simola-Isakssonin ammatillista elämää: hänen työtään opettajana erilaisissa oppilaitoksissa, taiteilija-pedagogina, sosiaalimuusikkona sekä oppimateriaalin tuottajana. Teos Ikkunoita Inkerin elämään. Muistoissa musiikkiliikunnan uranuurtaja Inkeri Simola-Isaksson dokumentoi myös suomalaisen musiikkikasvatuksen lähihistoriaa, kuten musiikkiliikunnan kehittymistä ja rantautumista osaksi musiikkikasvatusta.

Inkeri Simola-Isaksson (1930–2012) oli suomalaisen musiikkikasvatuksen keskeinen vaikuttaja ja musiikkiliikunnan uranuurtaja. Omien kokemustensa ja saamiensa vaikutteiden pohjalta hän rakensi suomalaisen musiikkiliikuntapedagogiikan, josta muodostui keskeisin osa hänen musiikkikasvatustyötään. Simola-Isaksson kohtasi eri tilanteissa tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä, joiden elämään hän työllään ja persoonallaan vaikutti merkittävästi. Hän toimi Sibelius-Akatemiassa didaktiikan lehtorina vuosina 1977–93, erikoisalanaan musiikkiliikunta.  

Ikkunoita Inkerin elämään -kirjassa opintien ja työtehtävien dokumentointia rikastuttavat Simola-Isakssonin työssään kohtaamien ihmisten tarinat ja muistelot yhteistyöstä ja jaetuista hetkistä. Nämä muistelot, eräänlaiset ”ikkunat” eri tapahtumiin ja tilanteisiin, tuovat kerrontaan henkilökohtaisten kokemusten värejä ja sävyjä. Kirjassa on yli 90 kirjoittajaa, ja sen ovat toimittaneet Marja-Leena Juntunen, Hanna-Maija Aarnio ja Soili Perkiö.  

Ikkunoita Inkerin elämään. Muistoissa musiikkiliikunnan uranuurtaja Inkeri Simola-Isaksson (Sibelius-Akatemian julkaisuja 14) on saatavissa Ostinatosta, Unigrafiasta ja Fugasta.

Lisätietoja:
Marja-Leena Juntunen
marja-leena.juntunen@uniarts.fi
puh. +358 40 7104292

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa