Taideyliopiston ensimmäinen hallitus alustavasti nimetty

Taideyliopiston ensimmäisen hallituksen kokoonpano on selvillä. Virallisesti hallitus nimitetään elokuussa sillä edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy yliopistolain muutoksen sekä Taideyliopiston juridiset perustamistoimet mahdollistavan voimaanpanolain.

Hallitukseen kuuluu kymmenen jäsentä, joista kuusi on yliopistoyhteisöstä ja neljä Taideyliopiston ulkopuolelta. Hallituksen valitsi Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun nykyisistä yliopistokollegioista koostuva kollegio.

Hallituksessa professoreita edustavat maalaustaiteen professori Tarja Pitkänen-Walter Kuvataideakatemiasta ja pianomusiikin professori Erik T. Tawaststjerna Sibelius-Akatemiasta.

Keskiryhmän edustajat ovat suunnittelija Ann-Charlotte Karlsson Teatterikorkeakoulusta ja erikoissuunnittelija Tuomo Lukkarinen Sibelius-Akatemiasta.

Opiskelijajäsenet ovat Jussi Rauvola Sibelius-Akatemiasta ja Virpi Viljanmaa Kuvataideakatemiasta.

Hallituksen sidosryhmäjäseniä ovat KT Sirkka Hämäläinen-Lindfors, professori Saku Mantere,  FT Marja Sakari ja M.A. Virve Sutinen.

KT Sirkka Hämäläinen-Lindfors on toiminut muun muassa Euroopan Keskuspankin johtokunnassa, Suomen Pankin pääjohtajana ja johtokunnan puheenjohtajana. Tällä hetkellä hän on Suomen Kansallisoopperan säätiön hallituksen puheenjohtaja sekä jäsen mm. Sanoma Oyj:n, Kone Oyj:n sekä Teaterstiftelsen Vivicas Vännerin hallituksissa

TkT, FM Saku Mantere toimii professorina ja johtajana Svenska handelshögskolanin yritysjohtamisen ja organisaatioiden laitoksella sekä dosenttina Teknillisessä korkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa. Hän on Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen jäsen.

FT Marja Sakari on Suomen Ranskan Instituutin johtaja ja taidehistorioitsija. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa Kiasman intendenttinä sekä taiteen tutkijana ja opettajana.

M.A. Virve Sutinen on tukholmalaisen Dansens Husin taiteellinen johtaja. Aikaisemmin hän on toiminut Kiasma-teatterin johtajana ja perustanut mm. URB-festivaalin ja teatteri/nyt. -festivaalin. Hän on International Contemporary Performing Arts Networkin (IETM) puheenjohtaja.

Lisätiedot:

Martti Rousi, Taideyliopistojen kollegion puheenjohtaja, puh. 0400 500769

Haastattelupyynnöt:

Laura Manninen, Teatterikorkeakoulun viestintäpäällikkö, puh. 0400 792 065, laura.manninen@teak.fi

Taideyliopisto aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät. Perustettava vapaan taiteen yliopisto vahvistaa toiminnallaan taiteen koulutusta, asemaa ja autonomiaa yhteiskunnassa sekä koko Suomen taide- ja kulttuurielämää. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Nykyisten yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät Taideyliopistoon sen aloittaessa toimintansa. Opiskelijoita on yhteensä noin 2000 ja henkilötyövuosia noin 600.

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa