Taideyliopiston toinen lukuvuosi syventää yhteistyötä

Taideyliopisto perustettiin vahvistamaan taiteen koulutusta ja roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Toinen yhteinen lukuvuosi tuo opiskelijoille lisää mahdollisuuksia sekä monitaiteiseen tekemiseen että oman alan opiskeluun.

Lukuvuoden 2014–2015 uusia, yhteiskunnassa näkyviä avauksia on Ice Breaking Fantasies -festivaali. Helsingin Punavuoressa 19.9.–27.9. järjestettävä festivaali on yleisölle avoin, uudenlainen tutkimustapahtuma, jossa tutkimusta tehdään taiteen keinoin.

Kaupungilla näkyy myös yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa. Helsinki Creates Works -hankkeessa palkattiin kahdeksan nuorta taiteilijaa kuudeksi kuukaudeksi kehittämään kaupunginosia.

Monitaiteisista avauksista jatkuvat muun muassa äänitaiteen Sound Art & Sonic Arts education -kokonaisuus, oopperaluentosarjat sekä äänen ja kuvan liittoa tutkiva Notation, sign, communication -opetuspaketti. Kokonaisuus tutkii, kuinka visuaalinen esittämistapa, esimerkiksi nuotitus, linkittyy musiikkiin, tanssiin, liikkuvaan kuvaan ja piirtämiseen. Siihen kuuluvat Muun esimerkiksi Eric Isaacsonin workshop "On Visualizing Music” ja Liisa Risun workshop "Bachia tanssien”.

Taidekirjoittamisen alalta syksyn kursseja ovat muun muassa Tuomas Timosen ja Harry Salmenniemen lyriikan mestarikurssi, Monica Fagerholmin proosan mestarikurssi ruotsiksi, tohtoriopiskelijoille suunnattu Johanna Pentikäisen tutkivan kirjoittamisen kurssi sekä yleisölle avoin Studia generalia -luentosarja runoudesta.

Yhteisten kurssien ja projektien lisäksi akatemiat ovat avanneet omaan opetukseensa kuuluvia kursseja kaikille Taideyliopiston opiskelijoille. Näitä kursseja hyödynsi 11% läsnäolevista opiskelijoista vuonna 2013. Tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä kursseihin osallistuu 22 % opiskelijoista.

Sibelius-Akatemian kärkihankkeisiin kuuluu vierailuprofessorien rekrytointi. Se mahdollistaa sellaisten vetovoimaisia kansainvälisiä huippujen kiinnittämisen, jotka eivät voi sitoutua kokopäiväiseen työskentelyyn. Ensimmäisenä aloitti Hannu Lintu orkesteri- ja kapellimestarikoulutuksen vierailevana professorina, ja tulossa on muun muassa alttoviulun vierailuprofessuuri syksyllä 2014.

Kuvataideakatemia keskittyy Nykytaiteen laboratorioon ja projekteihin, joissa nykytaide, tilallisuus ja yhteiskunta kohtaavat. Nykytaiteen laboratorion toiminnan näkyvän ytimen muodostaa Kuva/Tila. Päämääränä on paitsi rakentaa uudenlainen, kansainvälisesti kiinnostava opetusympäristö, myös avata Kuvataideakatemian toimintaa yleisölle. Ohjelmaan  osallistuu opiskelijoita, kuraattoreita, taidehistorioitsijoita, sosiologian sekä nykytaiteen ja tieteen harjoittajia. Myös yleisölle tarjotaan runsaasti toimintaa.

Teatterikorkeakoulussa otetaan harppaus esittävien taiteiden kansainväliseen keskiöön. Suunnitteilla on kansainväliset maisteriohjelmat ja opintokokonaisuudet Advanced Visual Studies for Performing Arts (AVSPA) ja MA in Contemporary Performance (MACP). AVSPA on kansainvälinen taiteidenvälinen, visuaalisuuden ja uuden teknologian yhtymäkohtia eteenpäin vievä, erityisesti esittävän taiteen uuteen visuaalisuuteen ja kuvasuunnitteluun erikoistuva koulutusohjelma. MACP keskittyy nykyesitykseen, esitystä käsitteleviin diskursseihin sekä esityksen ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin.

Lisätiedot

Laura Manninen, vastaava viestintäpäällikkö, 0400 792 065, laura.manninen@uniarts.fi

www.uniarts.fi

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Vapaan taiteen yliopisto vahvistaa toiminnallaan taiteen koulutusta, asemaa ja autonomiaa yhteiskunnassa sekä koko Suomen taide- ja kulttuurielämää. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 600.

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa