Taideyliopiston uusi hallitus valittu

Taideyliopiston hallitukseen valittiin 10 jäsentä, joista kuusi on yliopistoyhteisöstä ja neljä Taideyliopiston ulkopuolelta.  Sidosryhmäjäsenet ovat Karri Kaitue, Kimmo Nuotio, Marja Sakari ja Kai Seikku.

Yliopistokollegio päätti kokouksessaan 10.6. Taideyliopiston uuden hallituksen jäsenistä. 

Hallituksessa professoreita edustavat tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila Teatterikorkeakoulusta ja musiikin historian professori Vesa Kurkela Sibelius-Akatemiasta. Professorit valittiin vaaleilla toukokuussa.

Keskiryhmän edustajat ovat jazzmusiikin aineryhmän lehtori Jari Perkiömäki Sibelius-Akatemiasta ja suunnittelija Ann-Charlotte Karlsson Teatterikorkeakoulusta. Karlsson on tällä hetkellä Taideyliopiston hallituksen jäsen. Keskiryhmän edustajat valittiin vaaleilla huhtikuussa.

Opiskelijajäsenet ovat kirkkomusiikin opiskelija Annika Kempe Sibelius-Akatemiasta ja tohtoriopiskelija Jaakko Rustanius Kuvataideakatemiasta. Opiskelijajäsenet valitsi ylioppilaskunta maaliskuussa.  

Hallituksen sidosryhmäjäsenet ovat Karri Kaitue, Kimmo Nuotio, Marja Sakari ja Kai Seikku.

OTL Karri Kaitue toimii Destia Oy:n ja CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajana sekä Ekokem Oyj:n ja Finnpilot Pilotage Oy:n hallituksen jäsenenä.  Hänellä on ollut pitkä työura Outokumpu Oyj:ssä.

OTT Kimmo Nuotio toimii dekaanina ja rikosoikeuden professorina Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Nuotion vahvuusalueita ovat juridisten kysymysten ja yliopistohallinnon tuntemus.

FT Marja Sakari on taidehistorioitsija, joka toimii Kiasmassa intendenttinä. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa Suomen Ranskan Instituutin johtajana sekä taiteen tutkijana ja yliopisto-opettajana. Sakari on tällä hetkellä Taideyliopiston hallituksen jäsen.

KTM Kai Seikku on toiminut Okmeticin toimitusjohtajana vuodesta 2010 lähtien. Tätä ennen Seikku on ollut toimitusjohtajana muun muassa HKScan Oyj:ssä ja Hasan & Partners Oy:ssä. Luottamustehtäviä Seikulla on muun muassa Verkkokauppa.com Oyj:n, Intera Equity Partners Oy:n ja Teknologiateollisyys ry:n  hallituksen jäsenenä.

Tuleva hallitus aloittaa kolmevuotisen toimikautensa 1.1.2015. Yliopistokollegio vahvisti Taideyliopiston hallituksen sisäiset jäsenet ja valitsi ulkoiset jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston neljän sidosryhmäjäsenen joukosta.

Yliopistokollegio myös vahvisti Taideyliopiston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja rehtorille.

Taideyliopiston ensimmäinen hallitus toimii kaudella 8.8.201231.12.2014. Siihen kuuluvat professori Saku Mantere (pj), KT Sirkka Hämäläinen (vpj), professori Tarja Pitkänen-Walter Kuvataideakatemiasta, professori Erik T. Tawaststjerna Sibelius-Akatemiasta, suunnittelija Ann-Charlotte Karlsson Teatterikorkeakoulusta, suunnittelupäällikkö Tuomo Lukkarinen Sibelius-Akatemiasta, opiskelija Jussi Rauvola Sibelius-Akatemiasta, opiskelija Virpi Viljanmaa Kuvataideakatemiasta, M.A. Virve Sutinen sekä FT Marja Sakari. 

Lisätiedot

Anne Sivuoja-Kauppala, Taideyliopiston kollegion varapuheenjohtaja, puh. 040 710 4287

Alina Savolainen, Taideyliopiston kollegion sihteeri, puh. 0400 792 089

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Vapaan taiteen yliopisto vahvistaa toiminnallaan taiteen koulutusta, asemaa ja autonomiaa yhteiskunnassa sekä koko Suomen taide- ja kulttuurielämää. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 600.

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa