Tohtorintutkinnon tuloksena syntyi kanteleensoiton tekniikoita valottava verkkosivusto

Tiedote medialle 23.5.2016
Julkaistavissa heti

Kanteletaiteilija, kantelemusiikin lehtori Ritva Koistinen-Armfelt tarkastelee tohtorintutkinnossaan kosketusta kanteleensoiton keskeisenä ilmiönä sekä kehollisuutta kosketuksen taitoon liittyvänä tekijänä. Koistinen-Armfeltin tohtorintutkinto tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 3. kesäkuuta.   

Koistinen-Armfeltin tohtorintutkintoon sisältyy neljä osiota: kirjallinen työ Kehollisuus ja kosketus kanteleensoitossa, verkkosivusto Moniaistinen liikkeellisyys kanteleen soittotekniikoissa, konsertti sekä kirjallinen raportti. Tutkinnon tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia kanteleen soittotekniikoiden kehittämiseen, valottaa kehon tasapainoisen toiminnan merkitystä soittamisessa sekä laajentaa ”kosketus”-käsitteen merkityssisältöä.  

Koistinen-Armfeltin osana tutkintoaan laatima verkkosivusto sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen kanteleensoiton eri tekniikoista ja toimii siten myös oppimateriaalina eri taitotasoilla. Se on myös ensimmäinen perusteellinen katsaus kanteleen soittotekniikoihin. Sivustoon voi tutustua osoitteessa http://sites.siba.fi/web/kantele.

Tohtorintutkintonsa myötä Koistinen-Armfelt on kehittänyt kehon toimintaedellytykset huomioivan, kokonaisvaltaisen lähestymistavan kanteleensoiton liikkeellisyyteen, kosketukseen ja tekniikkaan. Hänen mukaansa tunto- ja kuuloaistin lisäksi liikkeen sisäinen aistiminen on muusikolle tärkeä voimavara. Tutkimuksessa on huomioitu myös terveydelliset ja kehollisen itsetuntemuksen näkökulmat.   

- Kanteleensoitossa kosketus on yksilöllinen taito, mutta sitä voidaan jäsentää esimerkiksi käsivarsien liikkeellä ja painolla, sormien liikesuunnilla, sormenpäiden otteilla ja kosketuspinnalla tai esimerkiksi liikkeen nopeudella, Koistinen-Armfelt kertoo.  

Lisätiedot:
Ritva Koistinen-Armfelt
ritva.koistinen-armfelt@uniarts.fi  

Ritva Koistinen-Armfeltin tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus 3.6. 2016 klo 13
Sibelius-Akatemian Wegelius-sali, Töölönkatu 28

Kirjallinen osio: Kehollisuus ja kosketus kanteleensoitossa.
Verkkosivusto: Moniaistinen liikkeellisyys kanteleen soittotekniikoissa. (http://sites.siba.fi/web/kantele
Taiteellisen opinnäytteen arvioinut lautakunta: MuT Marcus Castrén (pj), FT Pekka Jalkanen, MuT Sinikka Kontio ja MuT Annikka Konttori-Gustafsson
Kehittäjäkoulutuksessa valmistuneen tutkinnon tarkastajat: FT Pekka Jalkanen ja MuT Sinikka Kontio
Tarkastustilaisuuden valvoja: 2. varadekaani, yliopistolehtori Tuire Kuusi  

Docmus-tohtorikoulu, kehittäjäkoulutus  

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa