Tohtorintutkinto: Musiikin johtamisen ei tulisi erikoistua liian varhain

Tiedote medialle 16.9.2015
Julkaistavissa heti

Hannu Norjanen on tarkastellut johtajan roolia kuorolle ja orkesterille sävellettyjen yhteisteosten valmistamisessa. Hänen tohtorintutkintonsa Kuoron- ja orkesterinjohtajasta musiikinjohtajaksi tarkastetaan 3.10.2015.

Kuorolle ja orkesterille sävellettyjen yhteisteosten valmistamisprosessissa kuoron valmentaa usein kuoronjohtaja. Orkesterinjohtaja pitää sekä orkesterin omat että kuoron ja orkesterin yhteisharjoitukset, tämän lisäksi hän myös johtaa konsertin. Hannu Norjanen selvittää tohtorintutkinnossaan näiden kahden roolin yhteyttä. Hän esittää, että jos kuoron- ja orkesterinjohtajan roolit voitaisiin yhdistää sekä teoksen valmistamisessa että esityksessä, teoksesta voidaan saada kokonaisvaltaisempi ja yhtenäisempi käsitys.  

- Kun kapellimestari ja kuoronjohtaja ovat sama henkilö, voidaan parhaimmillaan teoksen yksityiskohtia ja esityskoneiston yhtenäisyyttä työstää pitemmälle. Haluaisinkin puhua mieluummin musiikin johtamisesta – oli instrumenttina sitten kuoro tai orkesteri. Kumpikin vaatii erikoisosaamista, mutta itse johtamistekniikan perusta on sama. Tämän pitäisi mielestäni olla lähtökohtana myös musiikinjohdon opetuksessa.  

Haasteita näiden roolien yhdistämiselle asettaa muun muassa ammattiorkesterien ja harrastajakuorojen erilainen työskentelyrytmi. Musiikinjohtajan pitäisi osata harjoittaa kuoroa ja orkesteria yhteisharjoitusten lisäksi myös erikseen.

Norjasen tutkintoon kuuluvat viisi jatkotutkintokonserttia sisälsivät barokkimusiikkia, romantiikan ajan musiikkia sekä nykymusiikkia. Kirjallisessa työssään Helsingin tuomiokirkon Cantores Minores –poikakuoron johtajana työskentelevä Norjanen tarkasteli kirkollista poikakuoroa oman johtamistyönsä näkökulmasta. Erityisesti protestanttisen poikakuoron johtajalta vaaditaan kuoron laulaman ohjelmiston takia kykyä itse johtaa ja harjoittaa orkesterille ja kuorolle sävellettyjä teoksia. Instrumenttina poikakuoro on jatkuvassa muutoksessa, mikä johtajan pitää huomioida ratkaisuissaan. Vuosilla aikaistuneen äänenmurroksen takia poikaäänissä lauletaan vähemmän aikaa kuin ennen, jolloin harjoitustyön pitäisi olla nopeaa ja tehokasta. Norjanen kuvailee työssään J.S. Bachin Matteus-passion harjoittamista vuoden 2010 pääsiäisen konsertteja varten.  

- Tutkintoprojektini vakuutti minut siitä, että kehittyäkseen musiikinjohtajan pitää pyrkiä oppimaan koko ajan lisää ei ainoastaan itselle uusista, mutta myös jo tutuista teoksista. Jokainen harjoitus ja konsertti on osa musiikinjohtajan oppimisprosessia.  

Lisätietoja:
Hannu Norjanen
puh. 0500 504 392
hannu.norjanen@saunalahti.fi   


Hannu Norjasen taiteellisen tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus
3.10.2015 klo 12 Musiikkitalo, Organo, Mannerheimintie 13
Tilaisuuden valvoja: Professori Anne Kauppala  

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa: http://www.uniarts.fi/tohtorikoulutus

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa

Liitteet & linkit