Väitöstutkimus selvitti populaarimusiikkiin liittyvää sensuuria koulussa

Tiedote medialle 26.10.2015
Julkaistavissa heti

Alexis Kallio on tutkinut, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, millaista populaarimusiikkia koulun musiikintunnilla opetetaan. Hänen musiikkikasvatuksen alaan kuuluva väitöstutkimuksensa Navigating (un)popular music in the classroom: Censure and censorship in an inclusive, democratic music education tarkastetaan 7. marraskuuta Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa.

Suomessa populaarimusiikki on vuosikymmenten ajan ollut osa kouluopetusta. Sen on koettu yhdistävän nuorten elämysmaailmaa ja koulussa opetettavia sisältöjä. On myös ajateltu, että nuoret rakentavat identiteettejään ja sosiaalisia verkostojaan musiikin avulla. Ei olekaan yhdentekevää, millaista musiikkia koulussa opetetaan. Opettajan tekemiin musiikkivalintoihin saattaa sisältyä tahaton viesti: ”Kuuntelemasi musiikki on kouluun sopimatonta, joten sinäkään et ole tervetullut”.

Haastattelemalla yläkoulun opettajia eri puolilla Suomea australialaissyntyinen Alexis Kallio selvitti, millä perusteella opettajat valitsevat koulussa opetettavan populaarimusiikin. Tutkimuksessa kävi ilmi, että opettajan päätöksiä kehystää monimutkainen sensuuriin liittyvä prosessi, joka on yhteydessä koulun ja sitä ympäröivän yhteisön kulttuurisiin arvoihin ja uskomuksiin.

Kallion mukaan opettajat eivät voi pelkästään vältellä populaarimusiikin sisältämää ’seksiä, huumeita ja rock’n rollia’ -asennetta; ei ole yksiselitteistä näyttöä siitä, että tämä itsessään olisi negatiivista. Sen sijaan opettaja saattaa vieraannuttaa oppilaan määrittelemällä, mikä on hyvää ja mikä huonoa musiikkia. Kallion tutkimus osoittaa, että suomalaiseen kouluun kuuluva moniarvoisuus pitäisi ottaa huomioon myös musiikinopetuksessa.

– Erilaiset näkemykset ja jopa ristiriitaisuudet hyvän ja huonon musiikin määrittelyssä pitäisi nähdä voimavarana, ei esteenä oppilaan osallistamiselle. Riskinotto ja kysymysten esittäminen ovat merkittävä osa oppimisprosessia. Näin opettaja ja oppilaat voivat paremmin oppia musiikista ja sen asemasta osana kouluopetusta, Kallio sanoo.

Lisätietoja (englanniksi):
Alexis Kallio
alexis.kallio@uniarts.fi


Alexis Kallion väitöstilaisuus 
7.11. 2015 klo 12, Sonore-sali, Helsingin Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 a)

Väitöskirjan otsikko: Navigating (un)popular music in the classroom: Censure and censorship in an inclusive, democratic music education

Tilaisuuden valvoja: Prof. Heidi Westerlund, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Vastaväittäjä: Prof. Michael Apple, University of Wisconsin-Madison, USA 

Tilaisuus on englanninkielinen.

MuTri-tohtorikoulu, tutkijakoulutus

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa