Väitöstutkimus tutustuttaa Sibeliuksen kudostekniikkaan

Tiedote 12.10.2015
Julkaistavissa heti

Juhani Alesaro on perehtynyt väitöstutkimuksessaan Jean Sibeliuksen sävellystuotannon kudostekniikkaan, jota on toistaiseksi tutkittu melko vähän. Alesaro on tutkinut, miten Sibeliuksen omalaatuisuus ilmenee hänen musiikkinsa kudoksessa eli satsissa. Väitöskirja The Apparition from the forest. A treatise on Satz in the music of Sibelius tarkastetaan Helsingin Musiikkitalossa 31. lokakuuta.  

Alesaro selvittää väitöskirjassaan muun muassa, miten Sibeliuksen satsin tunteminen auttaa ymmärtämään ja jäsentämään hänen musiikkiaan. Alesaro on tutkinut, miten Sibelius opiskeli satsia ja miten hän suhtautui oppimaansa. Hän selvittää väitöskirjassaan myös, minkälaisia yhteyksiä Sibeliuksen satsilla on aikansa muun musiikin kudostekniikoihin. Sibeliuksen kanssa samantapaista satsiajattelua voidaan löytää esimerkiksi Claude Debussyn, Maurice Ravelin ja nuoren Igor Stravinskin sävellystuotannosta. Tutkimus keskittyy Sibeliuksen musiikin kudoksen eli satsin rakenteeseen, josta on Alesaron mukaan löydettävissä kaksi haaraa: perinteinen satsi sekä sibeliaaninen satsi jota ei ole paljoakaan tutkittu. Ydin Sibeliuksen satsin rakenteeseen liittyvään ajatteluun voidaan löytää hänen vuonna 1896 pitämänsä akateemisen koeluennon katkelmasta, jossa Sibelius esittää käsityksensä vanhojen runosävelmien luonteesta. Tämä käsitys perustuu sekä melodisessa että harmonisessa suhteessa kirkkosävellajeille. Esitelmäkatkelmassa Sibelius esittää myös näkemyksensä runomelodioiden soinnuttamisesta.

Sibeliuksen modaalinen ajattelu sai alkunsa jo kauan ennen hänen kuudennen sinfoniansa syntyä. Hänen tuotannossaan modaalisuus ei ole vain kudosta värittävä aines vaan se läpäisee kaikki musiikin rakenteelliset tasot.

Lisätietoja: Juhani Alesaro
juhani.alesaro@uniarts.fi
 

Juhani Alesaron väitöstilaisuus 31.10.2015 klo 12
Helsingin Musiikkitalo, Organo-sali, Mannerheimintie 13  

Väitöskirjan nimi: The Apparition from the forest. A treatise on Satz in the music of Jean Sibelius
Vastaväittäjä: Dr. Benedict Taylor (Reid School of Music, University of Edinburgh)
Tarkastustilaisuuden valvoja: Professori Veijo Murtomäki  

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 700. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Tilaa