Sakari Löytty loi tohtorintutkinnossaan namibialaista kansanmusiikkia ja läntistä liturgista perinnettä yhdistävän messun

Sakari Löytyn 28.4.2012 Sibelius-Akatemiassa tarkastettavassa tohtorintutkinnossa on luotu liturgisen musiikin tekemiselle havainnollinen malli, joka samanaikaisesti pohjautuu sekä namibialaiseen kulttuuriin että läntisen kristikunnan liturgiseen perinteeseen. Näitä elementtejä yhdistämällä Löytty on tuottanut messukokonaisuuden The Namibian Mass. Projektiin sisältyy etnomusikologinen tutkimus Pohjois-Namibian musiikkikulttuureista sekä alkuperäismusiikkien ja eurooppalaisten lähetystyöntekijöiden mukanaan tuoman musiikin kohtaamisesta syntyneiden uusien musiikkilajien tarkastelu.

Namibian evankelis-luterilaisen kirkon musiikki pohjautuu pääosin muualta tuotuun aineistoon, mutta on aikojen kuluessa saanut vaikutteita paikallismusiikista. Lähetystyöntekijöiden saapuessa kansanmusiikki luokiteltiin suurimmaksi osaksi pakanuuteen kuuluvaksi ja sen uskottiin olevan kristinuskon vastaista. Luovan sulautumisprosessin seurauksena jotkut paikallisen musiikin piirteet ja esitystavat löysivät kuitenkin tiensä kirkkomusiikkiin. Postkolonialistisen aikakauden kasvava afrikkalaisen identiteetin tiedostaminen ja uudet namibialaisen teologian suuntaukset ovat edistäneet vuorovaikutusta paikalliskulttuurin ja kristinuskon välillä. Löytyn tutkimus perustuu olettamukseen, että paikallinen kulttuurinen musiikki tarjoaa edelleen elävän lähteen luotaessa uutta liturgista musiikkia Namibiassa.

Uutta messumusiikkia luodessaan Sakari Löytty hyödyntää aiempien liturgisen musiikin namibialaisten hankkeiden yhteydessä toteutuneita metodeja ja hyväksi havaittuja käytäntöjä. Referenssinä hän käyttää myös Namibian naapurimaiden, Angolan ja Botswanan luterilaisten kirkkojen sekä Senegalin luterilaisen kirkon jumalanpalvelusmusiikin uudistushankkeita. Saamiensa kokemusten, haastattelujen ja havaintojen pohjalta Löytty tuottaa uuden messukokonaisuuden. Messun kokoaminen, perinnesävelmien ja -soitinten äänittäminen ja nuotintaminen sekä musiikin muuttaminen ajanmukaiseen muotoon mahdollistuu Sibelius-Akatemian kehittäjäkoulutuksen mallin mukaisesti yhdistämällä tieteelliseen tutkimukseen taiteellinen luova prosessi.

Master of Arts Sakari Löytyn tohtorintutkinnon (kehittäjäkoulutus) julkinen tarkastustilaisuus järjestetään lauantaina 28.4.2012 klo 12.00 Musiikkitalon Black Box -salissa. Löytyn opinnäytetyön otsikko on People’s Church – People’s Music; Contextualization of liturgical music in an African church.

Lausunnon opinnäytetyöstä antaa emeritusprofessori Heikki Laitinen. Tilaisuuden valvojana toimii professori Hannu Saha.


Valokuva on ladattavissa Sibelius-Akatemian kuvapankissa (kuvapankki.siba.fi), tunnuksia voi tarvittaessa pyytää osoitteesta info@siba.fi.

Sakari Löytty
p. 045 123 2560
sakari.loytty@mission.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi

Liitteet & linkit