Tapio Tuomelan tohtorintutkinnossa tutustutaan musiikin vuorovaikutuksellisuuteen

Tiedote medialle 26.8.2014
Julkaistavissa heti

Säveltäjä Tapio Tuomela perehtyy tohtorintutkinnossaan musiikilliseen vuorovaikutukseen solistin ja orkesterin, musiikin ja tekstin sekä musiikin ja elävän kuvan suhteissa. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian taiteilijakoulutuksesta valmistuva tutkinto tarkastetaan 6.9.2014.

Tohtorintutkintoon sisältyy yli kaksi konsertillista Tuomelan viime vuosina säveltämää musiikkia: muun muassa kamarikonsertto Swap saksofonille ja sinfoniettalle, kamariooppera-melodraama Antti Puuhaara ja neliosainen laulusarja Laulupareja.

Kirjallinen tutkielma koostuu kolmesta osasta. Laajimmassa artikkelissa Tuomela analysoi solistin ja orkesterin välistä vuorovaikutusta. Hän esittää joukon kriteerejä, joiden perusteella konserttotilanteen osapuolten välistä hierarkiaa ja vuorovaikutustilanteiden muuttumista voidaan tarkastella.

Tutkielman toinen artikkeli vertailee Tuomelan säveltämän kaksikielisen laulusarjan erikielisiä versioita keskenään muun muassa kielifilosofisista lähtökohdista. Sarjan ensimmäisten lauluparien käännösversiot muistuttavat vielä paljon toisiaan, mutta 3. ja 4. laulupareissa erikielisten versioitten välille alkaa syntyä yhä selvempiä eroja.

Kirjallisen työnsä kolmannessa artikkelissa Tuomela käsittelee mykkäelokuvan Noidan kirot ja siihen säveltämänsä orkesterimusiikin suhdetta. Tärkeimmiksi musiikin funktioiksi nousevat elokuvan kommentoiminen, näyttelijöiden esittämien tunteiden välittäminen sekä mahdollisuus tukea elokuvan kokonaismuotoa musiikin avulla.

Lisätietoja:

Tapio Tuomela
tapio.tuomela (at) composers.fi

Lisätietoja tohtorintutkinnoista Sibelius-Akatemiassa


Tapio Tuomelan tohtorintutkinnon (taiteilijakoulutus) tarkastustilaisuus
Lauantaina 6.9.2014 klo 12.00, Wegelius-sali, Töölönkatu 28, Helsinki

Tohtorintutkinnon otsikko: Musiikillinen vuorovaikutus konsertoivassa tilanteessa
Kirjallinen työ (osittain englanniksi): Musical Interaction in Concertante Situations
Tarkastustilaisuuden valvoja: professori Veli-Matti Puumala

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.siba.fi | www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi

Liitteet & linkit