Väitös: Sosiaaliset raja-aidat ylittyvät refleksiivisten käytäntöjen avulla lasten musiikin ryhmäoppimisessa

Anna Kuoppamäki selvitti väitöstutkimuksessaan, miten lasten sukupuoli, oppijaidentiteetit ja musiikillinen toimijuus kietoutuvat toisiinsa musiikin ryhmäoppimisessa. Väitöstutkimus ”Gender Lessons. Girls and boys negotiating learning community in Basics of Music” tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 30.1.2015.
 
Kuoppamäki analysoi väitöstutkimuksessaan yhdeksänvuotiaiden lasten toimintaa musiikkiopiston musiikin perusteiden tunneilla. Hän tarkastelee, kuinka sukupuolta tehdään lasten musiikin ryhmäoppimisen tilanteissa ja tästä neuvottelusta mahdollisesti aiheutuvia oppimisen vaikeuksia tai jopa eriarvoisuutta aiheuttavia tekijöitä, mutta myös tilanteita joissa sosiaalisia raja-aitoja ylitetään ja moniäänisyyttä tuetaan.

- Havaitsin, että sukupuoli on vahvasti läsnä lasten sosiaalisessa vuorovaikutuksessa erilaisissa musiikin tekemisen tilanteissa. Se vaikuttaa oppimisprosesseihin kun ryhmien jäsenyyksistä, niissä toimimisesta ja oppimisen merkityksistä neuvotellaan, Kuoppamäki kertoo.
 
Tutkimusta tehdessään Kuoppamäki toimi itse sekä opettajana että tutkijana ja kokeili erilaisia pedagogisia ratkaisuja. Tutkimus valottaa video-, haastattelu- ja päiväkirja-aineistojen avulla erään musiikkiluokan sosiaalista elämää. Kuoppamäki nostaa esiin tutkimukseen osallistuneiden lasten äänen, luokan tunnelmia ja tunteita sekä lasten sukupuolineuvottelun, jossa sukupuoleen sidottuja stereotypioita välillä vahvistetaan ja välillä ohitetaan. Hän osoittaa väitöksessään, että lasten sukupuolineuvottelut saattavat synnyttää musiikkiluokassa ja tutkimuksen kohteena olevassa ikäryhmässä sosiaalisia raja-aitoja, jotka haittaavat demokraattisen ja mielekkään oppimisen toteutumista. Refleksiivisiä oppimiskokemuksia tukevat luovat käytännöt, kuten säveltäminen, kuitenkin vähensivät näitä sukupuolittuneita ryhmäjakoja ja lisäsivät yhteistyötä tutkimusryhmän lasten kesken.


Lisätiedot:
Anna Kuoppamäki,
anna.kuoppamaki@wmail.fi



Anna Kuoppamäen väitöstilaisuus
30.1.2015 klo 12, Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13 a, Helsinki)
Väitös: Gender Lessons. Girls and boys negotiating learning community in Basics of Music.
Vastaväittäjä: Cecilia Ferm Thorgersen
Tarkastustilaisuuden valvoja: prof. Heidi Westerlund
Tilaisuus on englanninkielinen.

Lisätietoja tohtorintutkinnoista Taideyliopistossa: http://www.uniarts.fi/tohtorikoulutus

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.siba.fi | www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi

Tilaa