Kiipeä vuorelle – murra esteet kehityksen tieltä

Kapua 2016 Nepal -kampanjassa vapaaehtoiset keräävät varoja koulutuksen ja terveyden edistämiseen Nepalissa ja Keski-Aasiassa. Haku Kapua-tiimiin on auki.

Kapua kutsuu tavallisia, eri-ikäisiä suomalaisia kapuamaan ensi vuonna Mount Everestin perusleiriin. Kapua 2016 Nepal -ryhmään haetaan henkilöitä, joita yhdistää haave kiivetä vuorelle ja halu kerätä varoja työhön nuorten ja naisten koulutuksen ja terveyden edistämiseksi Nepalissa ja Keski-Aasiassa. Kahdeksatta kertaa toteutettavan Kapua-kampanjan yhteistyökumppanit ovat Väestöliitto, Taksvärkki ry ja Kynnys ry.

Kapua-tiimi matkaa marraskuussa 2016 Nepaliin tutustumaan Väestöliiton ja Taksvärkin tukemaan työhön. Väestöliitto edistää nuorten seksuaaliterveyttä ja Taksvärkki kehittää kyläkouluja yhdessä oppilaskuntien kanssa. Tämän jälkeen ryhmä kiipeää maailman korkeimman vuoren Mount Everestin perusleiriin ja Kala Patharin harjanteelle (5545m).

Ennen matkaa kapuajat keräävät varoja ja tiedottavat kampanjasta Suomessa. Kapua 2016 Nepal -ryhmän tavoitteena on kerätä yhteensä 100 000 euroa järjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön. Osallistujat maksavat itse matkakulunsa Nepaliin.

”Tasa-arvoinen pääsy kouluun, mahdollisuus saada tietoa oikeuksistaan ja vaikuttaa itseä koskeviin asioihin luovat edellytykset positiiviselle muutokselle”, toteaa Taksvärkki ry:n toiminnanjohtaja Lauri Peltonen.

Kapuassa mukana olevilla järjestöillä on useiden vuosien kokemus toimimisesta kohdemaissa ja ne toimivat yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. Kokemus ja paikallistuntemus takaavat laadukkaan ja vaikuttavan kehitysyhteistyön.

Hakuohjeet ja lisätietoa: www.kapua.fi.

Haku Kapua 2016 Nepal -ryhmään on auki 9.10.–6.11.2015.


Lisätietoja:
Kapua-koordinaattori Suvi Aarnio, Aidventures Oy, +358 50 440 5534, suvi@kapua.fi

Lisätietoja järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeista:

Väestöliitto ry: Marina Wetzer-Karlsson, 0400 848 343, marina.wetzer-karlsson@vaestoliitto.fi Taksvärkki ry: Veera Blomster, 09 5845 5502, veera.blomster@taksvarkki.fi

Kynnys ry: Mina Mojtahedi 040 940 1962, mina.mojtahedi@kynnys.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Nuorelta nuorelle! Tuemme lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista kehitysmaissa sekä kannustamme suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Taksvärkkiä on tehty vuodesta 1967. Teemme kehitysyhteistyötä, kampanjoita ja globaalikasvatusta. Taksvärkki ry:n monivuotiset kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita. Parhaillaan toteutamme hankkeita yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjemme kanssa Sambiassa, Keniassa, Sierra Leonessa, Guatemalassa, Mosambikissa ja Kambodzhassa. Taksvärkki ry:n hankkeissa nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita. Globaalikasvatuksemme kertoo kehitysmaiden lasten ja nuorten elämästä, mutta myös herättää pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaiden oloista. Hankkeissamme muodostamme myös suoran yhteyden suomalaisten ja kehitysmaiden lasten ja nuorten välille.

Tilaa

Lainaukset

Tasa-arvoinen pääsy kouluun, mahdollisuus saada tietoa oikeuksistaan ja vaikuttaa itseä koskeviin asioihin luovat edellytykset positiiviselle muutokselle.
Taksvärkki ry:n toiminnanjohtaja Lauri Peltonen