Taidekasvatuksella voimautetaan lapsia ja nuoria Boliviassa

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeessa El Altossa Boliviassa yksi toimintamuoto on liikkuvat työpajat oppilaitoksissa. Lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan teatteri-, radio-, tarinankerronta- ja käsinukketyöpajoihin. Lukuvuoden 2009–2010 Taksvärkki-kampanjassa kerättiin varoja bolivialaisten lasten ja nuorten tukemiseksi.

Taksvärkki ry:n ja sen bolivialaisen kumppanijärjestön Compan vuonna 2010 alkaneen kehitysyhteistyöhankkeen kohteena ovat El Alton köyhien kaupunginosien lapset ja nuoret. Hankkeen tarkoituksena on taidekasvatuksen keinoin lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia, itsetuntoa ja elämänhallintataitoja, sekä nostaa esille maaltamuuttoon liittyviä kysymyksiä tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden parantamiseksi.

Bolivian toiseksi suurimman kaupungin El Alton Distrito 4 -alueella on paha maine. Alkoholi, työttömyys, perheväkivalta ja muut sosiaaliset ongelmat ovat siellä arkipäivää. Pääkaupunki La Pazin kupeeseen kasvaneessa El Alton kaupungissa lähes koko väestö on maan sisäisiä siirtolaisia ensimmäisessä, toisessa tai kolmannessa polvessa. Alkuperäisväestön elinolosuhteet ovat Boliviassa yleensä muuta väestöä heikommat niin maaseudulla kun kaupungeissakin.

Compan kolmessa kulttuuritalossa pyörii jatkuvasti sirkus- ja tanssipajoja, tarjolla on myös englanninopetusta ja läksyjenlukuryhmiä. Taidetyöpajoissa tuetaan taiteen ja itseilmaisun kautta lasten ja nuorten kulttuuri-identiteettiä ja itsetuntoa. Samalla tarjotaan mahdollisuus luoda sosiaalista verkostoa, mikä helpottaa kaupunkiin sopeutumista ja ehkäisee syrjäytymistä.

Taksvärkki ry:n hankkeessa koulumaailman ja Compan välisellä yhteistyöllä on merkittävä sija. Compa tuo bolivialaisiin kouluihin sellaista, mitä lapset kaipaavat: draamaa, sirkusta ja taidetta, eli mahdollisuutta itseilmaisuun. Työpajoissa voidaan käsitellä vaikka luonnonsuojelua, lasten oikeuksia tai väkivaltaa. Tärkeintä on yhteisöllisten arvojen vaaliminen.

Hankkeen toimintoihin tähän mennessä osallistuneet tuhannet lapset ja nuoret ovat ilmaisseet itsevarmuutensa lisääntyneen ja esiintymispelkonsa vähentyneen sekä löytäneensä uusia kanavia itseilmaisulle. Toiminnan myötä nuorten sosiaalinen verkosto on laajentunut. Erityisesti nuoret arvostavat ryhmässä kokemiaan yhteisiä elämyksiä ja yhteisöllisyyttä.

Suomalaisten koululaisten keräämillä varoilla ja ulkoministeriön tuella rahoitetun viisivuotisen hankkeen neljäs toimintavuosi päättyy joulukuussa.

Pamela Arslan, tiedottaja, Taksvärkki ry

pamela.arslan@taksvarkki.fi
050 5419 239 

Avainsanat:

Yrityksestä

Nuorelta nuorelle! Tuemme lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista kehitysmaissa sekä kannustamme suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Taksvärkkiä on tehty vuodesta 1967. Teemme kehitysyhteistyötä, kampanjoita ja globaalikasvatusta. Taksvärkki ry:n monivuotiset kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita. Parhaillaan toteutamme hankkeita yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjemme kanssa Sambiassa, Keniassa, Sierra Leonessa, Guatemalassa, Mosambikissa ja Kambodzhassa. Taksvärkki ry:n hankkeissa nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita. Globaalikasvatuksemme kertoo kehitysmaiden lasten ja nuorten elämästä, mutta myös herättää pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaiden oloista. Hankkeissamme muodostamme myös suoran yhteyden suomalaisten ja kehitysmaiden lasten ja nuorten välille.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit