TIEDOTE: Ulkoministeriön uuden kehitysyhteistyön kumppanuusjärjestön Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelma vuosille 2014–2016 on julkaistu

Taksvärkki ry:n tavoite on voimauttaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen niin Suomessa kuin kehitysmaissa. Ulkoministeriö valitsi marraskuussa Taksvärkki ry:n yhdeksi uusista kehitysyhteistyön kumppanuusjärjestöistään.

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyön ohjenuora on oikeusperustainen nuorisonäkökulma. Nuoriso nähdään aktiivisena muutosvoimana ja keskeisenä osana kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntaa. Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeiden tavoitteena on tukea nuorten kykyä, motivaatiota ja mahdollisuuksia osallistua yhteisöjensä kehittämiseen ja oman elämänsä hallintaan.

Kumppanuusjärjestö saa ulkoministeriöltä rahoituksen ohjelmalleen kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kumppanuusjärjestöksi valinta on iso askel Taksvärkin historiassa. Se tukee Taksvärkki ry:n pitkäjänteistä työtä kehitysyhteistyön parissa ja vahvistaa työn tuloksellisuutta.

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeiden käytännön toteutuksesta vastaavat paikalliset olosuhteet tuntevat, poliittisesti sitoutumattomat kansalaisjärjestöt. Ohjelmavuosina 2014–2016 Taksvärkki ry toimii Boliviassa, Guatemalassa, Kambodžassa, Keniassa, Mosambikissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa.

”Kumppanuusjärjestönä Taksvärkki ry tulee panostamaan entistä enemmän globaalikasvatuksen kautta tehtävään vaikutustyöhön”, Taksvärkki ry:n toiminnanjohtaja Lauri Peltonen kertoo.

Suomessa Taksvärkki ry:n toiminnan tarkoitus on antaa koululaisille ja opiskelijoille välineitä kasvaa yhteisvastuullisiksi, suvaitsevaisiksi ja solidaarisiksi kansalaisiksi. Taksvärkki ry tuo viestin henkilökohtaiselle tasolle, nuorelta nuorelle -periaatteen mukaisesti. Tavoitteena on, että suomalainen nuori kohtaa kehitysmaan ikätoverinsa tasavertaisena nuorena.

Taksvärkki ry yhdistää toiminnallisesti kehitysyhteistyön sekä kehityskasvatuksen ja kehitysviestinnän. Työtä tehdään valtakunnallisesti ja kahdella kielellä.

Lisätietoja antaa Taksvärkki ry:n toiminnanjohtaja Lauri Peltonen: lauri.peltonen@taksvarkki.fi.

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelma 2014–2016 on luettavissa ja ladattavissa täällä:

http://www.taksvarkki.fi/tv/category/taksvarkki-ry/ohjelma

Pamela Arslan
pamela.arslan@taksvarkki.fi
050 5419 239 

Avainsanat:

Yrityksestä

Nuorelta nuorelle! Tuemme lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista kehitysmaissa sekä kannustamme suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Taksvärkkiä on tehty vuodesta 1967. Teemme kehitysyhteistyötä, kampanjoita ja globaalikasvatusta. Taksvärkki ry:n monivuotiset kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita. Parhaillaan toteutamme hankkeita yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjemme kanssa Sambiassa, Keniassa, Sierra Leonessa, Guatemalassa, Mosambikissa ja Kambodzhassa. Taksvärkki ry:n hankkeissa nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita. Globaalikasvatuksemme kertoo kehitysmaiden lasten ja nuorten elämästä, mutta myös herättää pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaiden oloista. Hankkeissamme muodostamme myös suoran yhteyden suomalaisten ja kehitysmaiden lasten ja nuorten välille.

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Kumppanuusjärjestönä Taksvärkki ry tulee panostamaan entistä enemmän globaalikasvatuksen kautta tehtävään vaikutustyöhön.
Lauri Peltonen, Taksvärkki ry:n toiminnanjohtaja