Tallinkin tilikauden liikevaihto 792 miljoonaa euroa

AS Tallink Gruppin tilikauden 2008/2009 alustava liikevaihto oli 792 miljoonaa euroa, mikä on 0,8 % suurempi kuin edellisen tilikauden 12 kuukauden liikevaihto. Kasvaneiden poistojen ja suurempien rahoituserien vuoksi tilikauden 2008/2009 alustava nettotappio oli 8,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden neljännellä kvartaalilla (kesä-elokuu) konsernin liikevaihto parani 18,6 miljoonaa euroa (8 %) edellisen tilikauden neljänteen kvartaaliin verrattuna. Syynä tähän oli huomattavasti edellisvuotta suuremmat matkustajamäärät, jotka kompensoivat rahtituottojen vähenemistä. AS Tallink Gruppin mukaan neljännen kvartaalin kehitys todisti konsernin liiketoimintamallin toimivuuden. ”Yleisestä kokonaistaloudellisesta tilanteesta huolimatta olemme pystyneet ylittämään itsemme monilla alueilla. Johto ei kuitenkaan ole tyytyväinen konsernin 12 kuukauden kokonaistulokseen tilikaudella 2008/2009. Vaikka kehitystä on joillain alueilla saatu aikaiseksi, lisää yleinen heikko taloustilanne epävarmuutta konsernin toimintoihin. Konsernissa keskitytäänkin nyt kulujen leikkaamiseen. Vanhojen alusten myynti tai vuokraus on etusijalla”, kerrottiin konsernin pörssitiedotteessa. Tilikaudella 2008/2009 konsernin EBITDA oli 133,1 miljoonaa euroa (+ 6 %). Neljännen kvartaalin EBITDA kasvoi 76,6 miljoonaan euroon, mikä on 51 % eli 24,9 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Neljännen kvartaalin EBITDA-marginaali kasvoi 29 %:iin edellisvuoden 21 %:sta. EBITDA:n kehitykseen vaikutti positiivisesti alentunut polttoaineen hinta, joka pienensikin polttoainekuluja 18 miljoonaa euroa. Myös konsernissa aloitetut kulusäästöt vaikuttivat EBITDA:n suotuisasti. Kuluneen 12 kuukauden jaksolla suurimmat myynnin kasvuluvut saavutettiin konsernin uusimmalla reitillä Riika–Tukholma, missä kasvua oli 29 % eli 45,2 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi myös mm. Suomi–Viro- ja Suomi–Ruotsi-reiteillä sekä hotelli- ja muiden maatoimintojen osalta. Myynti kasvoi eniten kaikilla osa-alueilla juuri tilikauden neljännen kvartaalin aikana. Suomi–Saksa-liikenteen liikevaihto heikkeni edelleen edelliseen tilikauteen nähden rahtimäärien ja kapasiteetin vähentämisen vuoksi. Konsernin rahtimyynti väheni 52 miljoonaa euroa johtuen pitkälti maailman kokonaistalouden heikosta tilasta. www.tallink.com Kuvapankki: http://imagebank.tallink.com:8080/webservice/client.php

Yrityksestä

Tallink Silja Oy on osa AS Tallink Gruppia, joka on Itämeren alueen johtava matkustajaliikennevarustamo. Yhtiö liikennöi Tallink-brändin alla Helsingistä Tallinnaan sekä Silja Line -brändin alla Helsingistä ja Turusta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan. Tallink Silja Oy toimii Suomessa Helsingissä, Turussa ja Tampereella sekä tytäryhtiö Sally Ab Maarianhaminassa. Yritys työllistää maalla noin 500 ja merellä noin 1000 henkilöä. AS Tallink Grupp on listattu Tallinnan pörssissä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit