Yli 850 lasialan huippuasiantuntijaa ympäri maailman kehitti yhdessä lasialaa GPD-konferenssilla entistä merkittävämpi r

Yli 850 lasialan huippuasiantuntijaa ympäri maailman kehitti yhdessä lasialaa GPD-KONFERENSSILLA ENTISTÄ MERKITTÄVÄMPI ROOLI KESKUSTELUFOORUMINA Yli 850 globaalin lasialan asiantuntijaa kokoontui 18.-21.6.2001 Tampereelle Tamglass Ltd. Oy:n järjestämään Glass Processing Days (GPD) -konferenssiin. Tapahtuma keräsi yhteen lasivalmistajat, arkkitehdit, ajoneuvosuunnittelijat ja tutkijat noin 60 maasta eri puolilta maailmaa. Konferenssin pääpuhujia olivat mm. Pilkingtonin pääjohtaja Paolo Scaroni, Fiatin pääsuunnittelija Michael Robinson, Orlandon tutkimuslaboratorion rakennusteknologisen osaston johtaja Stephen Selkowitch ja suunnittelutoimisto Pininfarinan toimitusjohtaja Lorenzo Ramaciotti. Lisäksi konferenssissa esiintyi tunnettuja lasiarkkitehteja kuten James Carpenter ja Thomas Herzog sekä huippusuunnittelijat Werner Sobek ja Klaus Daniels. Yhteensä konferenssissa oli neljän päivän aikana noin 200 puhujaa lähes 30 sessiossa. Keskustelun aiheena teollisuuden sekä suunnittelijoiden ja tutkijoiden yhteistyö Konferenssin aikana nousi esille useita globaalin lasialan kehitysideoita ja keskustelunaiheita. Pääjohtaja Paolo Scaroni korosti omassa esityksessään pinnoitteiden ja e-commerce-ratkaisujen merkitystä lasialan tulevaisuuden kasvutekijöinä. Pääsuunnittelija Michael Robinson selvitti ajoneuvojen lasipintojen lisäämisen merkitystä All Around - näkyvyyden saavuttamiseksi sekä niiden käyttöä erilaisiin hyöty- ja ajanvietetarkoituksiin. Konferenssia edeltävänä viikonloppuna järjestettiin myös oma erillinen Short Course -osuutensa, jossa oli myös oma osansa arkkitehdeille ja arkkitehtuurilasialan ammattilaisille. Arkkitehdeille suunnatun kurssin pääpuhujia olivat arkkitehdit Klaus Daniels, Werner Sobek, Pekka Salminen ja Antti Matti Siikala. Short Course -osuus eroaa varsinaisesta konferenssista siten, että siinä keskitytään yhteen aiheeseen kerrallaan, jolloin on mahdollisuus paneutua yksittäiseen teemaan myös käytännössä. Konferenssista tullut päätöksentekijöiden tapaamispaikka Järjestelytoimikunnan saaman palautteen mukaan esitysten taso Glass Processing Days -konferenssissa oli noussut edellisestä kerrasta vielä korkeammaksi. Konferenssin rooli päättäjien tapaamispaikkana ja tiedon vaihtamisessa on korostunut entisestään. Noin kolmannes osallistujista edusti lasialan yritysten perustajia ja ylintä johtoa. Palautteissa painottui myös konferenssin ja oheistapahtumien merkitys luontevana paikkana solmia henkilökohtaisia kontakteja suunnittelijoiden, tutkimus- ja tiedeyhteisön sekä lasialan edustajien välillä. Tapahtumasta on tullut tilaisuus, jossa koko lasiteollisuus kehittää alaa yhdessä neutraalilla maaperällä rennossa ilmapiirissä. Glass Processing Days -konferenssin roolista uusien tuotteiden kaupallistamiskeinona saatiin myös jälleen näyttöä. Italialainen ajoneuvolasiteollisuuden konsultti ja keksijä Giovanni Manfré esitteli vuonna 1997 kehittämänsä Thermally Expandable Micro Sphere -ratkaisun, joka mahdollistaa ajoneuvolasien nopean ja vaivattoman irrottamisen. Peter Bain kuuli tuolloin hänen esityksensä.Tämänkertaisessa Glass Processing Days -konferenssissa Manfré ja Bain esittelivät markkinoille valmiin Debondig-tuotteen. GPD-palkinnot globaalin lasialan ansioituneille asiantuntijoille Glass Processing Days -konferenssissa jaettiin toisen kerran GPD- palkinnot merkittävästä työpanoksesta globaalin lasialan kehittämiseksi. Englantilainen John Brian Waldron Pilkingtonilta palkittiin ansioistaan rakennuslasialan standardisoinnin kehittämisessä ja harmonisoinnissa. Italialaiselle Giovanni Manfrélle tunnustuksen toivat ajoneuvolasitukseen kehitetyt innovatiiviset ratkaisut. Lasiarkkitehtuurin arvostuksen maailmanlaajuisesta nostamisesta ja lasin innovatiivisesta käytöstä palkittiin amerikkalainen lasiarkkitehti James Carpenter. Valinnat oli tehnyt järjestelytoimikunta eri tahojen suositusten perusteella. Glass Processing Days -konferenssin kehitys jatkuu Seuraavan kerran Glass Processing Days järjestetään vuonna 2003 kesäkuussa. Saadun palautteen perusteella konferenssia kehitetään alan muutoksia vastaavaksi. Huomiota kiinnitetään mm. pää-teemojen lisäämiseen ja aiheiden käsittelytapoihin. Sessioiden kokoaminen sekä uusien puhujien valinta ja kutsuminen on jo aloitettu. Kyro-konserniin kuuluva Tamglass suunnittelee ja valmistaa turvalasilinjoja ja -koneita rakennus-, ajoneuvo-, huonekalu- ja kodinkonelasiteollisuudelle. Turvalasit ovat karkaistua tai laminoitua lasia. Tamglassilla on yhteensä 16 myynti-, valmistus- ja huoltopalveluyksikköä useissa Euroopan ja Aasian maissa sekä Amerikoissa. Yhtiö on toimittanut yli 1300 turvalasin tuotantolinjaa yli 70 maahan. Tamglass-konserniin kuuluva turvalasia jalostava Tamglass Turvalasi Oy tuottaa vaativia, korkean jalostusasteen turvalasituotteita Tamglassin uusinta teknologiaa käyttäen. Lisätiedo Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Jorma t: Vitkala, GPD, 040-553 2042 Lehdistös Viestintäjohtaja Mika Nevalainen, Kyro Oyj uhteet Abp, 0400-882 024 tai ja viestintäassistentti Mari Kurkinen, 040-560 valokuvat 8311 : ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/07/11/20010711BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/07/11/20010711BIT00020/bit0002.pdf