TAMRO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS HELMI–HEINÄKUULTA 2008

• Tamro-konsernin liikevaihto helmi–heinäkuussa 2008 oli 2 776 (2 753) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 0,8 prosenttia. Konsernin liikevaihto touko–heinäkuussa 2008 oli 1 389 (1 401) miljoonaa euroa, ja se laski edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 0,9 prosenttia.

• Konsernin tulos ennen veroja helmi–heinäkuussa 2008 oli 66 (60) miljoonaa euroa, ja tulos kasvoi 10,5 prosenttia. Konsernin liikevoittomarginaali oli 2,4 (2,2) prosenttia.

• Markkinakasvu jatkui odotettua maltillisempana hintojen laskun ja konsernin useissa toimintamaissa tehtyjen viranomaistoimenpiteiden vuoksi. Terveydenhuollon työtaistelutoimet (Ruotsissa ja Tanskassa) ja farmaseuttipula (Norjassa ja Baltian maissa) vaikuttivat negatiivisesti liiketoimintaan.


“Onnistuimme paikkaamaan maltillista markkinakasvua ja myynnin kehitystä kohdennetuilla sisäisillä toimenpiteillä. Näiden toimenpiteiden ansiosta konsernin tulos kehittyi kohtuullisesti huomattavasti kasvaneista henkilöstökuluista ja polttoainekustannuksista huolimatta. Toimintaympäristömme on kuitenkin muuttumassa: muun muassa Ruotsissa ja Latviassa aletaan vähitellen ymmärtää, että apteekkilainsäädäntö vaatii täydellistä remonttia, jotta se palvelisi yhteiskunnan tarpeita tulevaisuudessa”, Tamron konsernijohtaja Jo Langmoen sanoo.


Toimintaympäristö

Pohjoismaiset lääkemarkkinat kasvoivat helmi–heinäkuussa 2008 keskimäärin 3 prosenttia: kasvu vaihteli Norjan –1 prosentista Suomen 7 prosenttiin. Maltilliseen kasvuun vaikutti se, että lääkekustannusten kasvun hallintaan tähtääviä viranomaistoimenpiteitä tehtiin aiempaa enemmän.

Virossa ja Latviassa lääkemarkkinoiden kasvu jatkui kaksinumeroisena. Baltian markkinoille on tunnusomaista korkea inflaatio ja yleinen heikko taloudellinen tilanne. Baltian maissa lääkkeiden kulutus on edelleen EU:n keskimääräisen tason alapuolella, ja niissä kehitetään lääkelainsäädäntöä.

Puolassa lääkemarkkinoiden koko pysyi ennallaan viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.


Loppuvuoden 2008/2009 näkymät

Heikentynyt yleinen taloudellinen kehitys ja viranomaisten toimenpiteet hidastavat markkinoiden kasvua Tamro-konsernin joissakin toimintamaissa. Tästä huolimatta Tamron koko tilivuoden tuloksen odotetaan pysyvän samalla tasolla viime vuoden tuloksen kanssa tai ylittävän sen. Tähän tavoitteeseen päästään toimintaa kehittämällä ja kiinnittämällä huomiota kustannuksiin.

Tamro jatkaa Ruotsin apteekkimarkkinoiden vapautumisen seuraamista. Jää nähtäväksi, rohkaiseeko uusi järjestelmä markkinoita ja kansainvälisiä toimijoita luomaan toimivat, turvalliset, tehokkaat ja asiakashyötyihin perustuvat apteekkimarkkinat. Ruotsin hallituksen valitsemasta mallista riippuu, päättääkö Tamro laajentaa toimintaansa Ruotsissa vähittäiskauppaan. Ruotsin apteekkimarkkinoiden vapautumisella on suuri vaikutus Tamron toimintaan, mutta sen taloudellinen vaikutus näkyy vasta tilikaudella 2009/10 ja sen jälkeen.

Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Koko osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa pdf-muodossa Tamro-konsernin sivuilta osoitteesta http://www.tamro.com.


Lisätiedot:
Konsernijohtaja Jo Langmoen, puh. 020 445 4050
Talousjohtaja Lars Birkeland, puh. 020 445 4057
Viestintäjohtaja Terhi Kivinen, puh. 020 445 4001 tai 040 848 4001, terhi.kivinen@tamro.com

Yrityksestä

Tamro on Suomen terveydenhuoltoalan laadukkain ja kustannustehokkain kumppani, joka markkinajohtajana aktiivisesti kehittää ja tarjoaa hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluita valmistajalta kuluttajalle.

Tilaa

Liitteet & linkit