TAMRO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS HELMI–HEINÄKUULTA 2010: VAKAA TULOSKEHITYS HITAASTA MARKKINAKASVUSTA HUOLIMATTA

Myös valuuttakursseilla myönteinen vaikutus

Toinen vuosineljännes lyhyesti

• Tamro-konsernin touko–heinäkuun 2010 liikevaihto oli 1 445 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6,6 prosenttia. Liikevaihdon kasvua vauhdittivat ensisijaisesti vahvistuneet valuuttakurssit. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna Tamro-konsernin liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia.

 

• Konsernin touko–heinäkuun liikevoitto oli 34,4 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 miljoonaa euroa. Liikevoiton kasvu johtui Pohjoismaissa tehdyistä operatiivisista parannuksista, vahvistuneista valuuttakursseista sekä matalammista kustannuksista, jotka olivat seurausta Ruotsin apteekkitoiminnan myymisestä edellisen vuosineljänneksen lopussa.

 

• Konsernin touko-heinäkuun voitto ennen veroja oli 31,8 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3,7 miljoonaa euroa. Rahoituskulut pienenivät vuosineljänneksen aikana niihin sisältyneistä miljoonan euron kertaluonteisista eristä huolimatta.

 

• Konsernin tase ja avainluvut jatkoivat positiivista kehitystään raportointikauden aikana ja vuosineljänneksen lopussa konsernin nettovelka oli –30,3 miljoonaa euroa. Nettovelan väheneminen johtui vahvasta tuloskehityksestä, pääomien tehokkaasta hallinnasta sekä aiempaa pienemmistä investoinneista.

 

Tamro-konsernin toimitusjohtaja Juha Koponen:

 

“Tamro-konsernin toisen vuosineljänneksen tulos heijastaa vakaata kokonaisvaltaista tuloskehitystämme. Operatiivisen toiminnan parannusten lisäksi myös entistä pienemmät rahoituskustannukset ja vahvistuneet valuuttakurssit vaikuttivat myönteisesti tulokseemme. Markkinatilanne on edelleen haastava useille liiketoimintayksiköillemme eikä lääkemarkkinoiden voida odottaa kasvavan lyhyellä aikavälillä. Tamro-konserni keskittyy myös jatkossa toiminnan tehokkuuteen, kustannusten hallintaan ja korkeaan laatuun.” 

 

 

Konsernin avainlukuja

 

  5–7 5–7 Muutos 2–7 2–7 Muutos
  2010 2009 % 2010 2009 %
Liikevaihto, milj. EUR 1 445 1 356 6,6 2 869 2 681 7,0
Liikevoitto, milj. EUR 34,4 30,4 13,2 65,7 60,1 9,3
Voitto ennen veroja, milj. EUR 31,8 28,1 13,2 65,4 53,5 22,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 31,5 31,3   32,0 30,2  
Henkilöstön määrä, keskimäärin 5 480 5 550 –1,3 5 484 5 522 –0,7

 

Koko tilikauden 2010/11 näkymät

 

Hyvin vaatimattomasta markkinakasvusta huolimatta Tamro-konsernin liikevoiton odotetaan parantuvan selvästi edelliseen tilikauteen verrattuna. Tamro-konsernin tulosta vahvistavat operatiiviset parannukset, edullinen valuuttakurssikehitys ja Ruotsin apteekkitoiminnan myyminen.

 

 

Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

 

Tamro Oyj

hallitus

Lisätiedot:

 

toimitusjohtaja Juha Koponen, puh. 020 445 4041

talousjohtaja Sakari Ahdekivi, puh. 020 445 4083

viestintä- ja yritysvastuujohtaja Terhi Kivinen, puh. 040 848 4001 ja s-posti terhi.kivinen@tamro.com

Tämä osavuosikatsaus on julkaistu verkko-osavuosikatsauksena Tamron verkkosivuilla osoitteessa www.tamro.com. Samassa osoitteessa on myös Tamron kuvapankki.

Yrityksestä

Tamro on Suomen terveydenhuoltoalan laadukkain ja kustannustehokkain kumppani, joka markkinajohtajana aktiivisesti kehittää ja tarjoaa hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluita valmistajalta kuluttajalle.

Tilaa

Liitteet & linkit