TAMRO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS HELMI–HUHTIKUULTA 2009: TYYDYTTÄVÄ TULOS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA

Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti

• Tamro-konsernin liikevaihto helmi–huhtikuussa 2009 oli 1 325 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto laski 4,5 prosenttia pääasiassa Ruotsin, Norjan ja Puolan heikentyneiden valuuttojen vuoksi. Valuuttakurssivaikutus liikevaihtoon oli –100,7 mijoonaa euroa. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna Tamro-konsernin liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia. • Konsernin helmi–huhtikuun liikevoitto oli 30 miljoonaa euroa, ja se laski 4 miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen veroja helmi–huhtikuussa oli 25 miljoonaa euroa, ja se laski 6 miljoonaa euroa. Molempien tunnuslukujen muutoksiin vaikuttivat heikentyneet valuuttakurssit, kasvaneet rahoituskulut sekä viime vuoden luvuissa näkynyt, muihin tuottoihin sisältynyt kertaluontoinen erä. • Markkinakasvu hidastui etenkin Latviassa ja Liettuassa heikon yleisen taloustilanteen seurauksena. • Tamro-konsernin konsernijohtaja Jo Langmoen jää eläkkeelle heinäkuussa 2009. Langmoenista tulee Tamron hallituksen jäsen elokuusta 2009 alkaen. Konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.8.2009 alkaen on nimitetty Juha Koponen, joka jatkaa myös liiketoimintayksikkö Tamro Suomen toimitusjohtajana. Konsernin avainlukuja (taulukko, kts. oheinen pdf) Loppuvuoden 2009/2010 näkymät On todennäköistä, että markkinatilanne jatkuu haastavana koko tilikauden ajan. Sen myötä on odotettavissa, että kasvu kaikilla Tamro-konsernin markkina-alueilla heikentyy viime vuosiin verrattuna. Tamro-konsernissa toimintaa kehitetään edelleen, jotta markkinoiden haasteisiin pystytään vastaamaan. Kiintein valuuttakurssein tarkasteltuna konsernin liikevoiton odotetaan pysyvän tilikaudella 2009/10 tilikauden 2008/09 liikevoiton tasolla. Tamron konsernijohtaja Jo Langmoen “Alkaneen tilikauden ensimmäinen neljännes oli Tamro-konsernille haastava mutta melko onnistunut. Toimitusmäärät olivat suuremmat kuin koskaan, markkinaosuutemme kasvoivat ja asiakkaat olivat tyytyväisiä palveluihimme. Hintakehitys on kuitenkin ollut vaatimatonta, joten markkinat ovat kasvaneet odotettua hitaammin. Valuuttakurssien epäsuotuisa kehitys ja rahoituskulujen nousu vaikuttivat negatiivisesti tulokseemme. Tamro on kiinnostunut Ruotsin pian vapautuvista apteekkimarkkinoista, ja harkitsemme laajentumista niille. Ruotsin lainsäädännössä ei ole kuitenkaan vielä otettu kantaa siihen, millainen lääkejakelun rakenne on jatkossa. Odotamme myös tarkennuksia useisiin muihin asioihin, kuten itsehoitolääkkeiden vapauttamiseen, ennen kuin apteekkitoiminnan kannattavuus ja houkuttelevuus Ruotsissa voidaan lopullisesti arvioida.” Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Tamro Oyj hallitus Lisätiedot: konsernijohtaja Jo Langmoen, puh. 020 445 4050 varatoimitusjohtaja Juha Koponen, puh. 020 445 4041 viestintä- ja yritysvastuujohtaja Terhi Kivinen, puh. 040 848 4001 tai sähköposti terhi.kivinen@tamro.com Tämä osavuosikatsaus on julkaistu verkko-osavuosikatsauksena Tamron verkkosivuilla osoitteessa www.tamro.com, josta löytyy myös Tamron kuvapankki.

Yrityksestä

Tamro on Suomen terveydenhuoltoalan laadukkain ja kustannustehokkain kumppani, joka markkinajohtajana aktiivisesti kehittää ja tarjoaa hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluita valmistajalta kuluttajalle.

Tilaa

Liitteet & linkit