TAMRO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS HELMI–LOKAKUULTA 2008: VAKAA KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA HIDASTUNEESTA MARKKINAKASVUSTA HUOLIMATTA

Kolmas vuosineljännes lyhyesti

• Tamro-konsernin liikevaihto elo–lokakuussa 2008 oli 1 404 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikuttivat joidenkin lääkepäämiesten liiketoimintamallin muutokset Ruotsissa sekä Norjan ja Ruotsin kruunujen negatiivinen kurssikehitys. Liikevaihto olisi kasvanut 3 prosenttia ilman näitä tapahtumia.

• Konsernin elo–lokakuun liikevoitto oli 31,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 0,8 miljoonaa euroa –4,1 miljoonan euron valuuttakurssivaikutuksesta huolimatta. Liikevaihdon kehitystä vauhditti vähittäiskaupan kasvu Norjassa, Baltian markkinoilla ja Puolassa sekä palvelutuottojen vakaa kehitys Suomessa.

• Konsernin voitto ennen veroja elo–lokakuussa oli 27,5 miljoonaa euroa. Voitto laski 5,8 miljoonaa euroa, ja lasku johtui –5,5 miljoonan euron valuuttakurssivaikutuksesta, epävakaassa markkinatilanteessa nousseista koroista sekä Venäjän ylimääräisestä osinkotulosta vuodelta 2007.

• Liettualaisen Farma-apteekkiketjun yritysosto saatiin päätökseen elokuussa.

Konsernin avainlukuja

8–10 8–10 Muutos 2–10 2–10 Muutos
2008 2007 % 2008 2007 %
Liikevaihto, milj. EUR 1 404 1 414 -0,7 4 179 4 167 0,3
Liikevoitto, milj. EUR 31,2 30,4 2,6 102,9 94,3 9,1
Voitto ennen veroja, milj. EUR 27,5 33,3 -17,4 93,8 93,4 0,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 34,7 27,6 39,0 27,9
Henkilöstön määrä, keskimäärin 5 322 4 801 10,9 5 100 4 720 8,1Loppuvuoden 2008/2009 näkymät

Kansainvälisellä rahoituskriisillä oli vähäinen vaikutus Tamron kannattavuuteen kolmannella vuosineljänneksellä. Yleinen talouskehitys hidastuu kuitenkin vaihtelevasti kaikilla Tamron markkina-alueilla tilivuoden loppua kohti. Tamro seuraa joulukaudella tarkasti myynnin kehitystä ja muokkaa liiketoimintasuunnitelmia sen mukaan.

Ruotsin apteekkimarkkinoiden vapautuminen etenee suunnitellusti ja Ruotsin valtiopäivien päätöstä odotetaan huhtikuussa 2009. Tällä hetkellä lakiehdotus ei tarjoa kansainvälisille Tamron kaltaisille toimijoille ennustettavaa toimintaympäristöä, joka mahdollistaisi tuottavan liiketoiminnan kehittämisen kustannusten noususta huolimatta. Siksi Tamro ei vielä ole tehnyt päätöstä liiketoiminnan laajentamisesta Ruotsin vähittäismarkkinoille.

Tamron konsernijohtaja Jo Langmoen

“Markkinakasvun hidastuminen ja vaatimaton myyntikehitys vaikuttavat kaikilla Tamron markkina-alueilla. On myytti, että lääkemarkkinat olisivat immuuneja taantuman vaikutuksille. Ottaen huomioon yleisen markkinatilanteen, konsernin kannattavuus ja kassavirta ovat kuitenkin kehittyneet kohtuullisesti. Epäsuotuisat valuuttakurssimuutokset ja kasvaneet rahoituskustannukset vaikuttivat negatiivisesti. Seuraavina kuukausina keskitymme Tamrolle tyypillisesti asiakaslähtöisyyteen ja kustannustehokkuuteen.”

Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

Tamro Oyj
hallitus

Lisätiedot:

Konsernijohtaja Jo Langmoen, puh. 020 445 4050
Talousjohtaja Lars Birkeland, puh. 020 445 4057
Viestintäjohtaja Terhi Kivinen, puh. 020 445 4001 tai 040 848 4001, s-posti terhi.kivinen@tamro.com

Tämä osavuosikatsaus on julkaistu verkko-osavuosikatsauksena Tamron verkkosivuilla
osoitteessa http://www.tamro.com.

Yrityksestä

Tamro on Suomen terveydenhuoltoalan laadukkain ja kustannustehokkain kumppani, joka markkinajohtajana aktiivisesti kehittää ja tarjoaa hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluita valmistajalta kuluttajalle.

Tilaa

Liitteet & linkit