TAMRO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS HELMI–LOKAKUULTA 2010: MYÖNTEINEN TULOSKEHITYS JATKUI

Kolmas vuosineljännes lyhyesti

• Tamro-konsernin elo–lokakuun 2010 liikevaihto oli 1 475 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7,6 prosenttia. Liikevaihdon kasvua vauhditti ensisijaisesti orgaaninen kasvu useissa Tamron toimintamaissa (4,2 prosenttia) mutta myös vahvistuneet valuuttakurssit (3,4 prosenttia).

• Konsernin elo–lokakuun liikevoitto oli 33,5 miljoonaa euroa, ja se kasvoi lähes 6 miljoonaa euroa. Liikevoiton kasvu johtui Pohjoismaissa ja Baltian maissa tehdyistä operatiivisista parannuksista. Liikevoittoon vaikuttivat myönteisesti myös vahvistuneet valuuttakurssit sekä matalammat kustannukset, jotka olivat seurausta Ruotsin apteekkitoiminnan myymisestä ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Konsernin elo–lokakuun voitto ennen veroja oli 32,8 miljoonaa euroa, ja se kasvoi yli 7 miljoonaa euroa.

• Vuosineljänneksen aikana Tamro-konsernin itsenäiset rahoitusjärjestelyt lopetettiin ja keskitettiin emoyhtiö PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG:hen.

Tamro-konsernin toimitusjohtaja Juha Koponen:

“Tamro-konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos kertoo jälleen myönteisestä kehityksestä Pohjoismaiden markkinoiden vaatimattomasta 1 prosentin keskimääräisestä kasvusta huolimatta. Hyvän tuloksemme taustalla ovat operatiivisen toiminnan parannukset, vahva kustannusten hallinta sekä edullinen valuuttakurssikehitys. Kustannustehokkuus ja apteekkitoiminnan kehittäminen ovat keskeisiä painopistealueita myös jatkossa. Odotamme tuloskehityksen jatkuvan vakaana tilikauden viimeisellä vuosineljänneksellä. Markkinakasvu jatkuu tulevina kuukausina hillittynä, mutta Baltian maiden taloudellinen tilanne saattaa osoittaa hienoista parantumista.” 

Konsernin avainlukuja

8–10 8–10 Muutos 2–10 2–10 Muutos
2010 2009 % 2010 2009 %
Liikevaihto, milj. EUR 1 475 1 370 7,6 4 344 4 051 7,2
Liikevoitto, milj. EUR 33,5 27,6 21,4 99,2 87,7 13,1
Voitto ennen veroja, milj. EUR 32,8 25,7 27,6 98,2 79,1 24,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 32,4 27,4 31,9 28,8
Henkilöstön määrä, keskimäärin 5 477 5 534 –1,0 5 474 5 518 –0,8

Koko tilikauden 2010/11 näkymät

Tamro-konsernin liikevoiton odotetaan kasvavan selvästi edelliseen tilikauteen verrattuna. Tulosta vauhdittavat operatiiviset parannukset, suotuisat valuuttakurssit ja Ruotsin apteekkitoimintojen myyminen. Pohjoismaissa lääkemarkkinoiden kasvun ennustetaan jatkuvan matalana. Baltian maiden taloudellisen tilanteen odotetaan tasaantuvan ja näyttävän hienoisia toipumisen merkkejä.

Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

Tamro Oyj

hallitus

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Juha Koponen, puh. 020 445 4041

talousjohtaja Sakari Ahdekivi, puh. 020 445 4083

viestintä- ja yritysvastuujohtaja Terhi Kivinen, puh. 040 848 4001 ja s-posti terhi.kivinen@tamro.com

Tämä osavuosikatsaus on julkaistu Tamron verkkosivuilla osoitteessa www.tamro.com. Samassa osoitteessa on myös Tamron kuvapankki.

Yrityksestä

Tamro on Suomen terveydenhuoltoalan laadukkain ja kustannustehokkain kumppani, joka markkinajohtajana aktiivisesti kehittää ja tarjoaa hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluita valmistajalta kuluttajalle.

Tilaa

Liitteet & linkit