TAMRO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.2.2008–31.1.2009: VAHVA TULOS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Tilikausi lyhyesti

• Tamro-konsernin liikevaihto tilikaudella 2008/09 oli 5 534 (5 605) miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto laski 1,3 prosenttia edellisestä tilikaudesta. Liikevaihdon lasku johtui valuuttakurssien vaihtelusta sekä muutamien jakelusopimusten uudesta kirjauskäytännöstä.
• Konsernin liikevoitto oli kaikkien aikojen paras, 139 (122) miljoonaa euroa, ja liikevoittomarginaali 2,5 (2,2) prosenttia. Tilikauden voitto oli 93 (89) miljoonaa euroa.
• Tamro-konserni laajensi edelleen toimintaansa apteekkimarkkinoilla: toiminta laajentui sekä yrityskauppojen että uusien apteekkien perustamisen myötä. Tukkukaupan volyymi kasvoi ennätystasolle, ja se oli lähellä konsernin nykyistä maksimikapasiteettia.

Konsernin avainlukuja (taulukko kts. oheinen pdf-liite)Tulevaisuudennäkymät 2009/2010

Uudella tilikaudella Tamrolla on edessään epävarmuustekijöitä mutta myös enemmän mahdollisuuksia kuin viime vuosina. Globaalin finanssikriisin vaikutuksia ei voida vielä arvioida. Tästä huolimatta Tamron operatiivisen toiminnan odotetaan edelleen jatkuvan vakaana ja vahvana.

Ruotsin apteekkimarkkinoiden vapautuminen on Tamrolle merkittävä laajentumismahdollisuus vuonna 2009. Toistaiseksi on epäselvää, minkälaisen kilpailuympäristön Ruotsin hallitus luo valtion omistamalle Apoteket AB:lle. Tamrossa tilannetta seurataan suurella mielenkiinnolla, ja päätös osallistumisesta prosessiin tehdään suurella todennäköisyydellä alkukesästä.

Lääkemarkkinoiden odotetaan pysyvän melko vakaina ja kasvavan hiukan. Suomessa lääkkeiden viitehintajärjestelmällä on selvä negatiivinen vaikutus markkinoiden arvoon ja kasvuun vuonna 2009, mutta volyymit kasvavat edelleen. Pohjoismaiden lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan keskimäärin 3–5 prosenttia paikallista valuuttaa tilikauden 2009/10 aikana. Baltian maissa epäsuotuisan taloustilanteen odotetaan hidastavan markkinakasvua. Silti kasvun arvioidaan ylittävän 5 prosenttia.


Tamron konsernijohtaja Jo Langmoen

“Tilikauden 2008/09 aikana tuloksemme ja kilpailukykymme paranivat entisestään. Globaalin finanssikriisin aiheuttamasta haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta saavutimme kaikkien aikojen parhaan operatiivisen tuloksemme ja kehitimme edelleen asemaamme Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtavana lääkejakelijana. Tamro on voimakkaasti sitoutunut tehokkaaseen ja korkealaatuiseen lääkkeiden tukku- ja vähittäiskauppaan koko Pohjois-Euroopan alueella.”

Tilinpäätöstiedotteen sisältämä tilinpäätös on tilintarkastettu lukuun ottamatta viimeistä vuosineljännestä (marraskuu 2008 − tammikuu 2009).

TAMRO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
konsernijohtaja Jo Langmoen, puh. 020 445 4050
toimitusjohtaja Juha Koponen, Tamro Suomi, puh. 020 445 4041
viestintä- ja yritysvastuujohtaja Terhi Kivinen, puh. 040 848 4001 tai sähköposti terhi.kivinen@tamro.com.

Tamro-konsernin verkkovuosikertomus julkaistaan viikolla 19 osoitteessa www.tamro.com.

Yrityksestä

Tamro on Suomen terveydenhuoltoalan laadukkain ja kustannustehokkain kumppani, joka markkinajohtajana aktiivisesti kehittää ja tarjoaa hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluita valmistajalta kuluttajalle.

Tilaa

Liitteet & linkit