Juha Wiskarilta uusi odotettu kirja: Kiireentappoaseella tehokkaaksi ja tuottavaksi, sisulla ja innolla

Kuinka paljon kiire maksaa? kysyy Juha Wiskari kirjassaan Kiireentappoase. Kirjassa kiire on määritelty ja rajattu yksiselitteisesti pahaksi, huonoksi ja eliminoitavaksi ilmiöksi. Wiskarin mielestä kiire on heikon yritys- ja yhteiskuntajohtamisen ja ajopuumaisen yksilön itsensä johtamisen ilmentymä, joka maksaa kansakunnalle ja yrityksille liikaa. Kiire on tehottomuutta ja tuottamattomuutta, joka turmelee niin yrityksien kuin yksilöiden sitoutumisen ja työmoraalin. Se on siis paljon muuta kuin ajankäytön hallinnan ja elämäntaidon kurssien kestoaihe.

Wiskarin väittää, perustelee ja osoittaa, että kiire on seuraus yksilö- ja organisaatiotasolla siitä, että ymmärrys ei kohtaa työn tavoitteita ja näin toiminta on epäjohdonmukaista – mutta kiire lisääntyy. Tässä juuri piilee kiireen tarjoama suuri mahdollisuus. Kun kiire yllättää tai hallitsee, se tarjoaa aina polun selvittää ja eliminoida joku perustavaa laatua oleva isompi tai pienempi tekijä työinnon, tuottavuuden ja toiminnan tieltä. Uudella kirjallaan Wiskari kutsuu nyt koko Suomen kiireentappotalkoisiin. Kun turha kiire vähenee, tuottavuus työmotivaatio ja työmoraali nousevat.

Miten kiireen kanssa on sitten toimittava?

Kiireentappoase ohjaa hyödyntämään ennen kaikkea oma psykologista pääomaa käytettävissä olevaa aikaa lisäämällä ja sen puitteissa tuoreella ja tuloksia tuottavalla tavalla. On opittava pois työpäivää haittaavista tottumuksista ja asetettava tavoitteet uuden tärkeysjärjestysmallin avulla. Kiireentappoase osoittaa, että on mahdollista saada aikaan enemmän vähemmällä, nopeammin ja paremmin. Se on itsensä johtamisen käsikirja kaikille, jotka haluavat tehdä työtä tehokkaammin ja rohkeammin ja työn tuloksista sekä omista arjen huippusuorituksista nauttien.

Kiire maksaa suomalaiselle yhteiskunnalle liikaa

Siksi Juha Wiskari antaa kiireentappoaseen myös hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseen. ”Mikä on Suomen valtion reaalivakuus? Se on vain ja ainoastaan kansalaisten tekemän työn tuottavuus. Tuottavuus on taas kiinteästi yhteydessä työtyytyväisyyteen ja uudistumiseen”.

EUROSTAT 2012 -tilaston mukaan Suomi sijoittuu maailmantasolla tuottavuudessa kunniakkaalle 7. sijalle. OECD:n tilaston 2012 mukaan Suomessa tehdään yhdeksänneksi eniten työtunteja vuodessa henkilöä kohti. Ruotsi on sijan verran parempi, molemmissa tilastoissa. ”Ruotsilla menee siis paremmin, mutta mitä tekemistä sillä on kiireentapon kanssa?”, Wiskari kysyy, ja antaa vastauksen kirjassaan.

Kiireen hinta yksilölle on tyhmistyminen

Pitkään jatkunut kiire aiheuttaa vauhtisokeutta, kokonaisnäkemyksen puutetta ja tekee yksilöstä lopulta alisuoriutujan. Juha Wiskari on kirjaansa varten keskustellut lukuisten eri alan asiantuntijoiden kanssa ja tutustunut laajaan kansainväliseenkin aineistoon koskien työhyvinvointia, tuottavuutta ja menestyksellisten muutosten läpivientiä. Asiantuntijoiden näkemykset Juha Wiskari yhdistää 40-vuotisen työuransa kokemuksiin. Innoitusta ja näkemystä ovat jakaneet asiantuntijoina mm. työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Manka, henkilöstötuottavuuden tutkija Marko Kesti, huippusuoritusten tutkija amerikkalainen Charles Garfield sekä lukuisa joukko muita erikoisosaajia, yhteistyökumppaneita ja asiakkaiden väkeä, erityisesti kirjassa seikkaileva Kunkku. Wiskari on toistaiseksi ehtinyt 11 vuotiaana juoksupoikana aloittamansa työuran aikana rock-muusikkona ja tv-juontajana, stand-up – koomikkona ja opettajana, toimitusjohtajana matkatoimistoissa, laivanvarustamoissa, katsastusaseman päällikkönä ja muutosjohtajana, liiketoiminnan kehitysjohtajana ICT-talossa. Hän on myös toiminut ja toimii erityisesti palveluyrityksien hallituksien jäsenenä.

Wiskarin nykyisiin Luottamustehtäviin kuuluu Aalto University MBA Alumni Associationin hallitus Back to The Sixties House Bandin keyboardistin rooli. ”Toimialasta riippumatta kaikkia työpaikkojani ja osallistumisiani yhdistää ihminen ja muutos. Kun ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti, työ rankkoinekin tavoitteineen koetaan tarkoituksenmukaiseksi. Toiminta on johdonmukaista, palkitsevaa ja tuloksellista”, Juha Wiskari toteaa. Parhaillaan Wiskari palvelee yrityksiä nopeiden muutosprosessien läpiviennissä rakentamansa Gre@Brains Networkin ja muutosten tarkoituksenmukaista johtamista kaikilla esimiestasoilla ohjaavan, koko henkilökunnan oikeudenmukaisesti osallistavan Gre@Gain filosofian ja johdonmukaisen työprosessin voimin.

Kirjan lukunäyte: http://sanomapro.fi/tyoelama/kirjanayte

Kuvateksti (Juha Wiskari):

”Kiireentappoase vahvistaa meistä kaikista löytyvää tukkilaisen asennetta. Virta vie joskus voimakkaastikin, mutta tukkilainen ohjaa, kun taas ajopuu hakkaa päitään kiviin. Sellaista työtehtävää ei olekaan, jossa ei pystyisi kiirettä tappamalla tekemään itse itselleen parempia, tuottavampia työolosuhteita.”

Lisätietoja:

Juha Wiskari puhelin 040 523 6470

sähköposti: juha.wiskari@greatbrains.fi

twitter: @juhagreatbrains

Yrityksestä

Kun yritykselläsi on visio ja selkeä tavoite, me osaamme viestinnän keinoin tukea sen toteutumista kustannustehokkaasti.

Multimedia

Multimedia