Omega-3- ja omega-6-lisä – luonnollinen lähestymistapa ADHD:n hallintaan

Vastajulkaistu kliininen tutkimus osoittaa, että ADHD:sta (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kärsivien lasten ja nuorten oireet vähenevät merkittävästi omega-3- ja omega-6-rasvahappoja sisältävän ravintolisän (Equazenin eye q ) käytöllä.

ADHD:n alivilkkautena ilmenevästä muodosta kärsivien lasten ja aikuisten konferenssissa (the Children and Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (CHADD) conference) Washingtonissa 8.11. esiteltyjen löydösten odotetaan saavan hyvän vastaanoton niiden viimeaikaisten raporttien jälkeen, joiden mukaan lähes 400 000 nuorta ihmistä saa psykoaktiivista stimulanttilääkitystä kuten metyylifenidaattia (esim. Ritalin) häiriönsä hoitoon.

Avainlöydökset

- 26 %:lla hoitoryhmästä (vrt: 7 % lumeryhmästä) ADHD-oireet vähenivät vähintään 25 %:lla kolmen kuukauden jälkeen.
- Edellä mainituista aktiivihoitoon reagoineista 12 %:lla oireet vähenivät yli 50 % (vrt: lumeryhmässä ei yhdelläkään).
- Kuuden kuukauden jälkeen 47 %:lla hoitoryhmästä oireet olivat vähentyneet yli 25 % ja 12 %:n tila oli parantunut yli 50 %.
- Parhaat tulokset saatiin ADHD-alaryhmällä, jolla oli tarkkaavaisuushäiriöitä sekä co-morbideina eli liitännäisoireina häiriöitä neurologisessa kehityksessä (vaikeuksia lukemisessa/kirjoittamisessa, oppimishäiriöitä, DCD ja ASD).

Plasebokontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen otettiin 75 osallistujaa, 8–18-vuotiaita, joilla kaikilla oli diagnosoitu ADHD. Osallistujat jaettiin ryhmiin liitännäisoireiden mukaan, jotta pystyttiin tekemään vertailuja erityyppisten ryhmien välillä; niiden joilla oli motorisia koordinaatio-ongelmia, vaikeuksia lukemisessa/kirjoittamisessa tai visuaalisessa hahmotuskyvyssä.

Sekä aktiivi- että plaseboryhmän hoitojakso oli kolme kuukautta, minkä jälkeen plaseboryhmälle tehtiin vaihto aktiivihoitoon ja kummankin ryhmän hoitoa jatkettiin kolme kuukautta. Mitatut tulokset olivat osallistujan, vanhemman ja opettajan tekemät arviot ADHD:n oireista lukemisessa ja käsialassa.

Tutkimustulokset tukevat aiempien eye q -ravintolisällä tehtyjen kliinisten tutkimusten löydöksiä. Valmistetta on tutkittu oppimisvaikeuksista kärsivillä lapsilla mm. Oxford-Durham -tutkimuksessa ja Adelaide -tutkimuksessa. Tutkijoiden johtopäätös oli, että parhaat tulokset rasvahappolisällä saatiin lapsilla ja nuorilla, joilla oli hallitsevasti tarkkaavaisuushäiriöitä sekä lisäksi liitännäisoire kuten dyslexia tai dyspraxia. Löydökset voivat osoittautua hyödyllisiksi vanhemmille ja terveysalan ammattilaisille, kun avuksi näihin tiloihin etsitään luonnollista ravintolisää.


Lisätietoja tutkimuksista:

Englannissa:

Unity, Equazen-ryhmä, p. 020 7405 0974
Jo White - Jo@hellounity.com
Jane Sheard - Jane@hellounity.com
Laura Coleman - Laura@hellounity.com

Johtava tutkija Sven Östlund on haastateltavissa Washingtonissa; yhteystiedot Unitystä.

Lisätietoja eye q -valmisteesta:

Harmonia Life Oy, p. (09) 696 2010
Nina Laaksonen - nina.laaksonen@harmonia.fi
Sami Larste - sami.larste@harmonia.fi


Equazenin eye q on ainutlaatuinen yhdistelmä merellistä kalaöljyä ja jättihelokin neitsytöljyä, joiden tärkeimmät rasvahapot EPA (eikosapentaeenihappo), DHA (dokosaheksaeenihappo) ja GLA (gammalinoleenihappo) ovat pitkäketjuisia, monityydyttymättömiä välttämättömiä rasvahappoja. Niillä on todistetusti tärkeä rooli koordinaation, oppimiskyvyn, muistin ja keskittymiskyvyn kehittymisessä.

Öljy on farmaseuttista laatua ja jokainen erä tutkitaan erikseen, jolloin öljyn todetaan poikkeuksetta noudattavan EU:n ja WHO:n linjaamia tiukkoja rajoja dioksiinin, PCB:n, raskasmetallien ja torjunta-aineiden pitoisuuksissa.

Equazen on omistautunut käynnissä olevalle tutkimukselle kartoittaen ainutlaatuisten valmisteidensa tarjoamia terveyshyötyjä.

Equazen ja eye q ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Yrityksestä

Kun yritykselläsi on visio ja selkeä tavoite, me osaamme viestinnän keinoin tukea sen toteutumista kustannustehokkaasti.

Liitteet & linkit