TDC tutki videoneuvotteluja Pohjoismaissa: Videoneuvottelusta on tullut arkipäivää Suomessa

Videoneuvotteluihin liitetyt myytit murtuvat käyttökokemusten myötä

Suomalaiset ovat ahkerampia videoneuvottelujen hyödyntäjiä kuin ruotsalaiset ja norjalaiset. Tämä selviää TDC:n TNS Gallupilla teettämästä tuoreesta videoneuvottelujen käyttöön liittyvästä tutkimuksesta, joka toteutettiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 73 prosenttia suomalaisvastaajista kertoi hyödyntävänsä videoneuvotteluja, kun Ruotsissa vastaava luku oli 54 prosenttia ja Norjassa 41 prosenttia. Suomalaiset valitsevat videoneuvottelut lähinnä silloin, kun se on fyysisen etäisyyden vuoksi järkevää. Ruotsissa ja Norjassa sen sijaan pohditaan enemmän palaverin luonnetta.

”Suomalaisia sanotaan usein käytännönläheisiksi, ja tämä paistaa kyllä tutkimuksestammekin. Jos videoneuvottelun käyttäminen on järkevää ja tehokasta, suomalaiset käyttävät sitä. Tärkeintä suomalaisille on korvata matkustamista videoneuvottelujen avulla. Suomi on pinta-alaltaan suuri maa ja monet yritykset toimivat kansainvälisesti, joten matkustamisen vähentäminen säästää sekä aikaa että kustannuksia. Lisäksi se parantaa ihmisten elämänlaatua, kun liikkeellä vietetty aika voidaan korvata oikealla tekemisellä tai perheen parissa. Erityisesti ruotsalaiset ja norjalaiset pitivät tärkeänä myös videoneuvottelujen käyttöön liittyviä ympäristöhyötyjä, kun matkustukseen liittyvät päästöt vähenevät”, toteaa TDC Oy:n Market & Products –yksikön vetäjä, varatoimitusjohtaja Petteri Nissinen.

Suomalaiset yritykset ja johto kannustavat myös selkeästi enemmän ihmisiä hyödyntämään videoneuvotteluja. Tutkimuksen mukaan suomalaisvastaajista puolet koki, että heitä rohkaistaan videoneuvottelujen käyttämiseen, kun vastaava luku oli Ruotsissa 41 prosenttia ja Norjassa 27 prosenttia.

Erot maiden välillä käyvät ilmi myös siitä, mitkä syyt estävät videoneuvottelujen hyödyntämistä. Suomalaisia videoneuvottelujen hyödyntämisessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa rajoittaa eniten se, ettei kaikilla ole käytössä neuvotteluvälineistöä. Ruotsissa ja Norjassa ajatellaan enemmän, ettei videoneuvotteluilla voida korvata kaikkia kasvotusten pidettäviä palavereita palaverin luonteen vuoksi.

Fiksummat työtavat selviävät käytön myötä

TDC:n tutkimus osoittaa, että videoneuvottelujen käyttöön liittyy paljon myyttejä. Videoneuvottelujen aidot käyttäjät ajattelevat esimerkiksi sen käyttömahdollisuuksista eri tavalla kuin ne henkilöt, joilla ei vielä ole kokemuksia videoneuvotteluista.

”Kokemus toimii myytinmurtajana. Ensimmäinen myytti on se, että kasvotusten tapahtuvat tapaamiset voitaisiin korvata kokonaan videoneuvottelujen avulla. Ne, jotka käyttävät videoneuvotteluja, huomaavat hyvin nopeasti, ettei näin ole. Vaikka nykyaikaiset videoneuvottelulaitteistot mahdollistavat sellaiset kokoukset, joissa läsnäolon tunne on aivan yhtä voimakas kuin kasvotustenkin, on edelleenkin tärkeää tavata ihmisiä myös matkustamalla samaan paikkaan”, Nissinen toteaa.

Toinen myytti on, että videoneuvottelulaitteita on hankala käyttää.

”Tämä perustuu luultavasti perimätietoon ensimmäisistä videoneuvottelukokemuksista 90-luvulta. Silloin laitteet olivat hankalia ja myös yhteydet tökkivät. Tutkimuksemme mukaan nykykäyttäjät pitävät laitteita sekä helppokäyttöisinä että yhteyksien laatua erittäin hyvinä. Kokouksen varaaminen ja käynnistäminen onnistuvat, jos osaa klikata hiirellä”, sanoo Nissinen.

Kolmas myytti liittyy siihen, mihin videoneuvotteluja voidaan käyttää. Ne, jotka eivät ole vielä käyttäneet videoneuvotteluja, mieltävät ne lähinnä ulkoisten palavereiden kannalta käteviksi. Sen sijaan käyttäjät ovat huomanneet niiden hyödyt erityisesti sisäisissä palavereissa.

”Etenkään suomalaiset eivät ole oivaltaneet videoneuvottelujen mahdollisuuksia sisäisessä viestinnässä ja sisäisissä palavereissa. Vain 36 prosenttia piti videoneuvotteluja sisäisten palavereiden välineenä, kun Ruotsissa vastaava luku oli 61 prosenttia ja Norjassa 51 prosenttia. Lisäämällä sisäistä käyttöä saataisiin videoneuvotteluista vielä paljon enemmän irti”, Nissinen sanoo.

”On tärkeää, että myös videoneuvottelujen tarjoajat ottavat käyttäjien kokemukset, tarpeet ja uskomukset vakavasti. Kuten tutkimuksemmekin osoittaa, on tärkeää luoda videoneuvottelujen osallistujille helppokäyttöinen ja saumaton kokonaisuus, sillä se alentaa myös videoneuvottelujen hyödyntämisen käyttökynnystä. TDC on kuunnellut asiakkaitaan muun muassa tuomalla marraskuussa markkinoille ensimmäisen kaikki Pohjoismaat kattavan videoneuvottelujen palvelupaketin. TDC Nordic Video –ratkaisun avulla Pohjoismaissa toimivat yritykset saavat videoneuvotteluratkaisut paikallisella kielellä kaikkiin maihin yhdellä sopimuksella yhdeltä kumppanilta, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa videoneuvottelujen käyttöönottoa sekä alentaa kustannuksia”, Nissinen toteaa.

TDC tutki videoneuvottelujen käyttöä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa kyselyyn vastasi 445 ihmistä, Ruotsissa 307 ja Norjassa 157. Vastaajat edustivat eri kokoisia yrityksiä sekä julkista sektoria.

Lisätietoja:

TDC Oy, Petteri Nissinen, varatoimitusjohtaja, p. 050 994 2323

TDC. Yritysten operaattori, jolle palvelu on ykkösasia.
Me TDC:llä keskitymme yritysasiakkaisiin ja tarjoamme heille paitsi liiketoimintaa tukevat telepalvelut myös markkinoiden parhaan asiakaskokemuksen. Valtakunnallinen EPSI Rating tutkimus 2010 ja 2011 vahvistivat, että TDC on teleoperaattoreiden palvelujohtaja, sillä TDC:llä on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat yritysten laajakaistapalveluissa. Parhaan palvelun varmistamiseksi TDC toimii omalla nimellään kaikissa Pohjoismaissa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2011 noin 3,5 miljardia euroa ja henkilöstöä n. 10.000. Ja vaikka olemmekin jo Suomen toiseksi suurin yritysverkkojen tarjoaja, tunnustamme nöyränä, että numerot eivät ratkaise. Tärkeintä on mutkaton yhteistyö, jossa osaavat ihmiset pistävät asiat kuntoon ja tekevät hankkeista totta. www.tdc.fi

 

Yrityksestä

TDC. Yritysten operaattori, jolle palvelu on ykkösasia. Me TDC:llä keskitymme yritysasiakkaisiin ja tarjoamme heille paitsi liiketoimintaa tukevat telepalvelut myös markkinoiden parhaan asiakaskokemuksen. Valtakunnallinen EPSI Rating tutkimus 2010 ja 2011 vahvistivat, että TDC on teleoperaattoreiden palvelujohtaja, sillä TDC:llä on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat yritysten laajakaistapalveluissa. Parhaan palvelun varmistamiseksi TDC toimii omalla nimellään kaikissa Pohjoismaissa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2011 noin 3,5 miljardia euroa ja henkilöstöä n. 10.000. Ja vaikka olemmekin jo Suomen toiseksi suurin yritysverkkojen tarjoaja, tunnustamme nöyränä, että numerot eivät ratkaise. Tärkeintä on mutkaton yhteistyö, jossa osaavat ihmiset pistävät asiat kuntoon ja tekevät hankkeista totta. www.tdc.fi

Liitteet & linkit