TEBOIL PANOSTAA AUTOMEKAANIKKOJEN AMMATTITAITOON

Teboil on käynnistänyt mekaanikoille suunnatun tutkintopohjaisen koulutusohjelman. Autojen huoltamiseen panostavana huoltoasemaketjuna Teboil on rakentanut asemilleen selkeän kehitysohjelman, ns. Huoltokeskus-konseptin. Se tähtää nykyaikaisen kaluston ja ajantasaisen, myös uudemman autokannan huoltamiseen riittävän ammattitaidon hankkimiseen ja ylläpitämiseen konseptiin kuuluvilla huoltamoilla. Tarkoituksena on tarjota asiakkaille yleisimmät huolto- ja korjaustyöt yleisimpiin automerkkeihin. Lainsäädännön muuttuminen on vapauttanut autojen takuukäytännöt merkkiliikesidonnaisuudesta. Tämä näkyy selvästi jo tällä hetkellä asiakkaiden liikehtimisessä; vaihtoehtoisia palveluntarjoajia etsitään. Teboil-huoltokeskukset pystyvät tarjoamaan huoltoa tarvitseville autoilijoille ammattitaitoisen palvelun lisäksi joustavat aukioloajat, sijaisautopalvelun ja muut nykyaikaisen huoltamon palvelut. Lisäksi ne sijaitsevat hyvällä paikalla taajamissa tai vilkkaiden liikenneväylien varrella. Teboil-huoltokeskuksia on suurimmissa kaupungeissa, yhteensä 35 kpl ja määrä kasvaa edelleen. Tutkinto tähtäimessä Nyt aloitettu koulutusohjelma on räätälöity nimenomaan Teboil-mekaanikoille. - ”Teboil-ketjulla on pitkät perinteet autojen huoltotoiminnassa. Tämä koulutusprojekti vahvistaa merkittävästi asentajiemme ammattitaitoa, sillä koulutus sisältää keskeisen tietosisällön nykyaikaisen auton teknisestä huoltotoiminnasta. Lisäksi ohjelmaan kuuluu mm. asiakaspalvelun, tietotekniikan ja englanninkielen oppijaksoja”, kertoo markkinointipäällikkö Pertti Luukkainen Teboilin huoltamoyksiköstä. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Työtehoseuran Aikuiskoulutuskeskus, jolla on alalta pitkäaikainen kokemus mm. yhteistyöstä merkkiorganisaatioiden kanssa. Teboil-koulutukseen on panostettu erityisesti kehittämällä uudenlaista, entistä käytännönläheisempää sisältöä ja uudenlaisia koulutusmenetelmiä. Puolentoista vuoden koulutusjakso pitää sisällään lähi- ja etäkoulutusjaksoja, joissa käydään läpi sähkötekniikka, moottorinohjausjärjestelmä, ajonhallintajärjestelmät, keskuselektroniikka ja ilmastointilaitteiden toiminta. Korjaamolla tarvittavan tietotekniikan ja informaatiojärjestelmien hyödyntäminen ovat mukana koulutuksessa, samoin asiakaspalveluosiot sekä tehokkaaseen työsuoritukseen tähtäävä koulutusjakso. Ammattitaidon osoituksena on autosähköasentajan ammattitutkinto, johon mekaanikot valmistavan koulutuksen jälkeen opintonsa päättävät. Ensimmäinen kymmenen mekaanikon ryhmä aloitti opiskelun lokakuun alussa. Toisen vastaavan ryhmän koulutusta suunnitellaan aloitettavaksi vuodenvaihteen tienoilla. Lisätiedot: Oy Teboil Ab, Huoltamoyksikkö, markkinointipäällikkö Pertti Luukkainen, puh. 0204 7001. Kuvateksti: Teboil –mekaanikkokoulutus kestää puolitoista vuotta ja antaa täyden valmiuden nykyaikaiseen autonhuoltoon ja asiakaspalveluun. http://www.datahotelli.com/teboil/lehdisto.jsp?x=6015685&i=5140582258636237134134254105147173114194252

Yrityksestä

Oy Teboil Ab on täyden palvelun öljytalo, joka harjoittaa öljy- ja energiatuotteiden markkinointia, myyntiä, jakelua ja huoltoasematoimintaa Suomessa. Teboilin omistaja on OAO Lukoil.

Tilaa

Liitteet & linkit