Tecnomen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Tecnomen Oyj:n 15.5.2001 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2000 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2000. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,025 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.5.2001 ja osinko maksetaan 28.5.2001. Tecnomen Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Lauri Ratia, Keijo Olkkola, Lars Hammarén, Carl-Johan Numelin, Christer Sumelius, Timo Toivila ja Hannu Turunen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Lauri Ratian ja varapuheenjohtajaksi Keijo Olkkolan. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tecnomen Oyj:n varsinainen yhtiökokous käsitteli 15.5.2001 Tecnomen Holding Oyj:n ja Tecnomen Oyj:n hallitusten 5.4.2001 allekirjoittaman sulautumissuunnitelman. Tecnomen Oyj:n yhtiökokous hyväksyi sulautumissuunnitelman ja Tecnomen Oyj sulautuu Tecnomen Holding Oyj:hin sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautuminen tulee voimaan, kun sulautuminen on rekisteröity kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2001. Sulautumisen tultua voimaan Tecnomen Holding Oyj:n toiminimi on Tecnomen Oyj. Tecnomen Oyj:n hallitus on 9.6.2000 ylimääräisen yhtiökokouksen 18.5.2000 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt optio-oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.082.500 kappaletta Tecnomen Oyj:n 0,04 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta on 8,50 euroa. Osakemerkintöjen vuoksi Tecnomen Oyj:n osakepääoma voi nousta enintään 83.300 eurolla. Optioehtojen mukaisesti hallitus voi antaa optio-oikeuksia hallituksen määrittämille yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa oleville avainhenkilöille sekä Tecnomen Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, joka voi myöhemmin tarjota omistamiaan optio-oikeuksia Tecnomen Oyj:n tai sen tytäryhtiön palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. Sulautumisesta johtuen hallitus on päättänyt, että optio-oikeuksia ei jaeta. Optioehtojen mukaisesti, mikäli Tecnomen Oyj päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön, optio-ohjelma korvataan vastaanottavan yhtiön antamalla uudella optio-ohjelmalla vastaavin ehdoin. Tecnomen Holding Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 15.5.2001 sulautumissuunnitelmaan sisältyvän hallituksen ehdotuksen mukaisesti korvata kyseinen optio-ohjelma Tecnomen Holding Oyj:n optio-ohjelmalla vastaavin ehdoin. Sulautumissuunnitelmassa sovitun vaihtosuhteen mukaisesti yksi Tecnomen Oyj:n osake vastaa 1,080883 Tecnomen Holding Oyj:n osaketta. Osakkeiden vaihtosuhteen vuoksi optio-oikeuksien ehdot muuttuvat siten, että optio-oikeuksia annetaan 2.250.938 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 2.250.938 kpl Tecnomen Holding Oyj:n 0,08 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta on vaihtosuhteen mukaisesti 7,86 euroa. Optio-oikeuksista 900.375 kpl on A- optioita, joiden mukainen osakkeiden merkintäaika on 1.10.2002 - 31.5.2005 ja 1.350.563 kpl B-optioita, joiden mukainen osakkeiden merkintäaika on 2.5.2004 - 31.5.2005. Osakemerkintöjen vuoksi Tecnomen Holding Oyj:n osakepääoma voi nousta enintään 180.075 eurolla. TECNOMEN OYJ Vesa Helkkula toimitusjohtaja Lisätietoja: Kristiina Hoppu, päälakimies, puhelin (09) 804 781 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00340/bit0001.pdf

Tilaa