ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Tecnomen Oyj        PÖRSSITIEDOTE    7.5.2009 klo 8.45        

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS           

Tecnomen Oyj on 7.5.2009 vastaanottanut liitteenä olevan            
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun Tecnomen Oyj:n osakkeita   
koskevan liputusilmoituksen.                          

International Finance Corporation osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä on ylittänyt  
1/20 osan.                                   

International Finance Corporation osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä on noussut 4 543
631 osakkeeseen vastaten 6,23 prosenttia Tecnomen Oyj:n osakkeiden äänimäärästä.


TECNOMEN OYJ                                  


Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                


LISÄTIETOJA                                   
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puhelin (09) 8047 8650             


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnomen.com                                


Tecnotree lyhyesti                               
Vuonna 1978 perustettu Tecnotree (Tecnomen Lifetree) on maailman johtavia    
teleoperaattoreiden käyttämien tuki- ja asiakaspalveluratkaisujen (Business and 
Operations Support Systems (BSS/OSS) ja Value Added Services (VAS)) toimittajia.
Tecnotree myy ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman         
maailmanlaajuisen organisaationsa että globaalien ja paikallisten        
yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on toimitettu yli 120     
asiakkaalle eri puolille maailmaa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sen
palveluksessa on maailmanlaajuisesti yli 750 työntekijää 20 eri toimipisteessä. 
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella  
TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä on osoitteessa www.tecnotree.com.

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa

Liitteet & linkit